Fin Forelia OY:n vuonna 2008 toimittaman ruotsalaistaimierän sopivuus epäselvää

Metsäpuun taimituotantoon ja myyntiin erikoistunut Fin Forelia Oy toimitti vuonna 2008 12 kotimaiselle sopimusasiakkaalleen ruotsalaisia metsäpuiden taimia, joilla ei ole ollut vaadittavaa taimen alkuperää ja soveltuvuutta osoittavaa kantatodistusta. Yhtiön toimittamissa taimilaatikoissa oli virheelliset tiedot taimierästä. Fin Forelia Oy havaitsi virheen samana vuonna ja pyysi heti Metsäntutkimuslaitosta määrittämään taimien käyttösopivuusalueen Suomessa.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain ja asetuksen mukaan maahantuodussa viljelysaineistossa on oltava tiedot aineiston alkuperästä ja käyttösopivuudesta. Kyseessä ovat Ruotsista Suomeen myydyt, Almnäs ja Högseröd siemenviljelysalkuperää olevat taimierät. Taimia oli yhteensä noin 380 000 kpl. Vuonna 2008 asiakkaalle eteläiseen Suomeen toimitettu taimierä on noin 0,5 prosenttia yhtiön kokonaistaimituotannosta. – Kyse on monen tekijän yhteissummasta, Fin Forelia Oy:n toimitusjohtaja Juha Hotti sanoo. Hotin mukaan kaupassa mukana olleiden osapuolten prosesseissa on ollut epätäsmällisyyksiä. Niin ikään ruotsalaisviranomaisten käyttösopivuusmäärittelyt sekä heidän käyttämä terminologia on saattanut aiheuttaa vääriä tulkintoja. Ilman kantatodistusta myytyjen taimierien käyttösopivuuden määrittely on ollut vireillä noin vuoden verran. Fin Forelia Oy odottaa Metlan tutkimustuloksia, jotka ratkaisevat myös sen, miten asiassa edetään. Jos aihetta ilmenee, yhtiö ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joille näitä taimia on toimitettu. – Valitettava sekaannus, jonka toistumisen olemme torjuneet muuttamalla toimintaprosessejamme, Hotti toteaa. Fin Forelia Oy on Metsähallitus-konsernin Forelia Oy:n ja Itä-Suomen metsäkeskusten Fin Taimi Oy:n pohjalle vuonna 2007 perustettu taimiyhtiö. Yhtiö tuottaa vuosittain 85 miljoonaa metsäpuun tainta kotimaan ja ulkomaan markkinoille. Asiakkaat, jotka haluavat tarkistaa ruotsalaisperäisen taimieränsä alkuperän, voivat ottaa yhteyttä Fin Forelia Oy:n myyntipäällikkö Esko Ikäheimoseen 020 564 4911 tai 040 735 4250. Lisätietoja: Juha Hotti, toimitusjohtaja, Fin Forelia Oy, 0205 64 5028, 040 358 9901, www.finforelia.fi, etunimi.sukunimi(at)finforelia.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit