Fin Forelia Oy toimittanut Etelä-Ruotsiin tarkoitettuja taimia muutamalle sopimuskumppanilleen – yhtiö istuttaa uudet taimet keväällä.

Metsäpuun taimituotantoon ja myyntiin erikoistunut Fin Forelia Oy on toimittanut kuudelle kotimaiselle sopimusasiakkaalleen metsäpuun taimia, jotka oli tarkoitettu Etelä-Ruotsin markkinoille. Osa taimierän saaneista asiakkaista on jo tavoitettu ja hyvityksestä on sovittu. Loput asianosaiset yhtiö pyrkii saamaan kiinni mahdollisimman nopeasti, jotta korjaamismenettelystä päästään sopimaan.

Metsäpuiden taimituotantoa ja lakia metsänviljelyaineiston kaupasta valvoo Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa, että metsänviljelyaineisto on korkealaatuista ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Viraston myöntämä lupa myös määrittää sen alueen, jolle taimet saa istuttaa.

Myyntierän päätyminen kotimaan taimi-istutukseen tuli esille yksittäisen metsäomistajan yhteydenoton ansiosta. Vastaavan virheen estämiseksi Fin Forelia on parantanut metsätaimien alkuperään, myyntilupiin ja käyttöaluemäärittelyihin liittyviä kontrollitoimenpiteitä. Nurmijärvellä kasvatettu taimierä on mennyt eteläiseen Suomeen ja on noin 0,3 prosenttia yhtiön kokonaistaimituotannosta.

Vuosi sitten toimintansa aloittanut Fin Forelia Oy on Metsähallitus-konsernin Forelia Oy:n ja Itä-Suomen metsäkeskusten Fin Taimi Oy:n pohjalle perustettu taimiyhtiö. Yhtiön tuottaa vuosittain 85 miljoonaa metsäpuun tainta kotimaan ja ulkomaan markkinoille.

- Uutta taimiyhtiötä rakentaessamme laatukysymykset ovat olleet meillä tärkeyslistan kärjessä. Tapahtunut virhe on valitettava asia. Toisaalta taas virheet ja toimintojen kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Ilman muuta tapahtuma hioo prosessejamme, sanoo Fin Forelia Oy:n toimitusjohtaja Juha Hotti. Asiakkaat, jotka haluavat tarkistaa oman taimieränsä alkuperän, voivat ottaa yhteyttä Fin Forelia Oy:n myyntipäällikkö Esko Ikäheimoseen.

Fin Forelia Oy on merkittävä pohjoismainen metsänuudistamiseen tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden tukkukauppaan keskittynyt yritys. Sen asiakkaita ovat muun muassa metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus ja julkiset yhteisöt. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli yksitoista miljoonaa euroa ja työllistämisvaikutus reilu 180 henkilötyövuotta. Vuosittainen tuotanto on 85 miljoonaa metsäpuun tainta. Yhtiöllä on seitsemän taimitarhaa, jotka sijaitsevat Nurmijärvellä, Kerimäellä, Pieksämäellä, Tohmajärvellä, Tuusniemellä, Saarijärvellä ja Rovaniemellä.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa