Fin Forelia selkeästi toimialansa ykkönen

Metsäpuun taimien tuotantoon ja myyntiin erikoistuneen Fin Forelia Oy:n tilikauden 2010 liikevaihto oli 10,1 ja liikevoitto 0,46 miljoonaa euroa. Kannattavuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Talouden yleisestä taantumasta ja toimialan heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta yhtiön tulos pysyi selkeästi positiivisena.

Yhtiön kannattavuus parani edellisestä vuodesta ja vakavaraisuus pysyi tilikaudella hyvällä tasolla. Käyttökate kasvoi edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä ollen 12,5 prosenttia ja omavaraisuusaste 70,7 prosentista 83,1 prosenttiin.

Merkittävin muutos viime vuonna oli valtakunnallisen taimitarhaverkoston siirtyminen yhtenäisiin prosesseihin. Se paransi sekä tuottavuutta että tehokkuutta.

- Metsänomistajat ovat erittäin laatutietoisia ja metsänuudistukseen suhtaudutaan tänä päivänä kovana investointina. Olemme vastanneet onnistuneesti lisääntyneisiin vaatimuksiin, Fin Forelia Oy:n toimitusjohtaja Juha Hotti kertoo.

Liiketoiminnan positiivisen kehityksen vuoksi yhtiö pystyy tekemään muun muassa tuotantokoneistoon, kasvihuoneisiin ja tietojärjestelmiin ympäristöä säästäviä investointeja. Esimerkiksi lämmityksen osalta otetaan huomioon uusiutuvien kotimaisten energialähteiden käyttömahdollisuus.

- Tämä on kausiluontoista liiketoimintaa. Kaiken on toimittava saumattomasti, sovitunlaatuiset taimet on toimitettava oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, Hotti sanoo. Se vaatii myös tietojärjestelmien jatkuvaa kehittämistä.

Tulevat vuodet taimiliiketoiminnassa näyttävät Hotin mukaan erittäin lupaavilta. Strateginen painopiste säilytetään edelleen Suomessa. Siten varmistetaan korkeatasoisen taimimateriaalin saatavuus kotimaan metsänuudistuksessa.

Dynaaminen ja kestävä ote on asiakkaan etu. Fin Forelia Oy kehittää toimintaa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös yhteys Metsäntutkimuslaitokseen on tiivis.

- Taimiliiketoiminta kehittyy harppauksin eteenpäin, siinä on potentiaalia. Etenkin kun prosessitoiminta on toimialalla suhteellisen uutta. Toiminnan hiominen on edellyttänyt yhtiöltä ajattelutavan remonttia, mutta muutos näkyy taloudellisissa tuloksissa, tyytyväisissä asiakkaissa ja hyvänä suomalaisena metsänä, Hotti sanoo.

Fin Forelia Oy:n tilikausi 1.1.–31.12.2010

Lisätietoja: Juha Hotti, toimitusjohtaja, Fin Forelia Oy, +358 40 3589901, etunimi.sukunimi(at)finforelia.fi

Fin Forelia Oy on Suomen johtava metsäpuiden taimien tuottamiseen ja myyntiin erikoistunut yhtiö. Sen taimet kasvatetaan nykyaikaista tuotantoteknologiaa hyödyntäen, parhaista saatavilla olevista siemenistä. Taimien laatu on kehitetty yhteistyös-sä suomalaisen huippututkimuslaitoksen kanssa. Yhtiö tuottaa vuosittain 70 miljoonaa metsäpuun tainta kotimaan ja ulko-maan markkinoille. Fin Forelia on Metsähallitus-konsernin tytäryhtiö.  www.finforelia.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit