GIEHTARUOHTTASA LOGIHIS BOAZOÁIDI BURGOJUVVO

Meahciráđđehus ollášuhttá duopmostuolu lágafámolaš mearrádusa, man mielde lobihis ng. Vasara boazoáiddi galgá burgit. Áiddi burgima lea gáibidan maiddái Giehtaruohttasa bálggus, mas lea ovddasvástádus guovllu boazodoalus.

Boazodoallolága mielde bálggus mearrida guovllustis boazodoalu ordnemis. Meahciráđđehus dahká bissovas áiddiin soahpamušaid guovllu bálgosiin. Giehtaruohttasa guovllus leat jo jagiid áigge nákkáhallan das, ahte ožžotgo ovttaskas boazodoallit hárjehit boazodoalu iehčanasat iežas atnui áidojuvvon guovllu siste, mii lea sierra bálgosa ordnen boazodoalus. Giehtaruohttasa bálggus ii leat dohkkehan Vasara áiddi, iige leat miehtan soahpat das Meahciráđđehusain.

Áideášši leat giehtadallan máŋggaid jagiid sierra duopmostuollodásiin. Lappi gearretrievtti áiddi burgima geatnegahtti duomus (j. 2003) leat váidán hoavvariektái, mii ii rievdadan gearretrievtti mearrádusa (j. 2006). Alimus riekti ii mieđihan Vasaraide váidinlobi (j. 2007). Suoma riektevuogádagas ášši lea giehtadallon loahpa rádjai. Gearretrievtti mearrádusa mielde Meahciráđđehusas lea lohpi burgit dahje burggihahttit áiddiid Vasaraid goasttádusain, jus Vasarat eai ieža burgge áiddiid.

Duopmostuoluid mearrádusa doaimmahanproseassa leamašlan guhki ja giehtadallon máŋgga muttus.
Meahciráđđehus lea muittuhan Vasaraid Alimus rievtti duomus geassit ja čakčat 2007. Čavčča reivves burgimii biddjojuvvui golmma vahku mearreáigi, muhto áiddi eai ávžžuheamis fuolatkeahttá leat burgán. Meahciráđđehus bivddii dán maŋŋá Giehtaruohttasa gihligotti olggosváldinalbmás dahkangeatnegahttima doaimmaheami olggosmihtidanlága vuođul. Olggosváldinalmmái attii Vasaraide áiggi áiddi burgimii 30.6.2008 rádjai, man maŋŋá Meahciráđđehusas livččii vuoigatvuohta burgit dahje burggihit áiddi. Áidi lea ain eanaš oassái sajistis.

Suoidnemánus 2008 Meahciráđđehus evttohii Giehtaruohttasa bálgosii, ahte dahkat soahpamuša Vasara áiddis. Giehtaruohttasa bálggus attii álgočavčča biehtadahkes vástádusa evttohussii ja ođasmahtii gáibádusas áiddi burgimis oalle jođánit.
Lassidieđut: guovlohoavda Pirjo Seurujärvi, t. +358 400 125 782 dahje guovlojođiheaddji Jyrki Tolonen, t. +358 400 388 609

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit