Historia herää henkiin Paanajärven kansallispuistossa

Venäjällä Paanajärven kansallispuistossa juhlistetaan tulevana viikonloppuna mennyttä maailmaa. Arolan vanhalle suomalaistilalle ja Vartiolammen entiseen karjalaiskylään on rakennettu kolme 1930-luvun tyylin mukaista hirsirakennusta, jotka vihitään käyttöön lauantaina 26.7. Tapahtumassa huipentuu kolmen viime vuoden tiivis suomalais-venäläinen hankerupeama.

Retkeilijät Venäjällä Paanajärven kansallispuistossa pääsevät nyt tutustumaan perinteisellä hirsirakennustekniikalla aitojen mallien mukaan tehtyihin rakennuksiin. Arolan vanhalle suomalaistilalle on rakennettu sauna ja vilja-aitta sekä Vartiolammen entiseen karjalaiskylään yksi päärakennus. Rakennukset ovat olleet Metsähallituksen ja Paanajärven kansallispuiston yhteinen voimainponnistus. Ne tuotettiin osana Metsähallituksen hallinnoimaa Euroopan unionin rahoittamaa Interreg/Tacis –yhteishanketta ’Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia’.

Vartiolammen rakennus toimii myös pienenä näyttelytilana, jossa kävijä pääsee kurkistamaan menneeseen maailmaan vanhojen esineiden kautta ja ihailla tupaan muurattua isoa uunia. Rakennusten lähistölle on pystytetty maastotauluja, jotka kertovat entisajan elämästä alueella.

Yhteisen historian esilletuominen on ollut yksi Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen välisen hankkeen perusteemoja. Hankkeessa on tuotettu myös molempien kansallispuistojen historiakirjat sekä ulkomaisille vierailijoille tarkoitettu tiivistetty paketti historiasta.

Luontomatkailun kehittämisen ympärillä on hankkeesssa puuhattu monin muunkin tavoin. Molemmissa puistoissa tehtiin arviointi siitä, kuinka kestävää luontomatkailu ja luonnon virkistyskäyttö alueilla on. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää tasapaino virkistyskäytön ja alueiden luonnonarvojen välillä. Lisäksi Paanajärven kansallispuisto sai oman kestävän luontomatkailun suunnitelmansa.

Hankkeessa tuotettiin kansallispuistoihin maasto-opasteita ja kävijöille käyntikohteista kertovia esitteitä. Tietoa retkeilystä rajan molemmin puolin tuodaan esille myös luontokohteita esittelevien elektronisten infopisteiden kautta. Patikkapaikaksi nimetty palvelu löytyy Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä Koillis-Suomesta sekä Venäjältä Paanajärven kansallispuiston opastuskeskuksesta ja Louhen piiristä.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit