Internetistä tietoa Suomen suurpedoista

TIEDOTE Julkaistavissa 19.6.2002 klo 12.00 Internetistä tietoa Suomen suurpedoista Suomessa esiintyvistä suurpedoista kertovat internet-sivut on avattu osoitteessa www.suurpedot.fi. Sivujen tarkoituksena on jakaa suurpedoihin liittyvää tietoa. Suurpedotsivuilta löytyy tietoa suden, karhun, ahman ja ilveksen levinneisyydestä, elintavoista sekä kantojen hoitoon ja tutkimuseen liittyvistä kysymyksistä. Suurpedotsivuilla on niin ajankohtaista kuin perustietoa maamme suurpedoista. Tietomäärä sivuilla on laaja ja monipuolinen aina suurpetojen lajikuvauksista uusimpiin kanta-arviotilastoihin. Suurpedotsivuille tuottavat aineistoa sekä viranomaiset että suurpetojen kanssa tekemisissä olevat vapaaehtoisjärjestöt. Suupedotsivuilta löytyy tietoa niin suurpetojen metsästyksestä kuin niiden suojelusta. Sivuilla kerrotaan Suomessa tehtävästä tutkimustoiminnasta, lajien hoidosta ja suojelusta sekä ihmisen ja petojen välisestä kanssakäymisestä. Tutkimus -otsikon alta löytyy mm. viimeisimmät kanta- arviot, lisäksi sieltä löytyy mm. palautelomake jolla voi kertoa suurpetohavainnoista. Sivujen kautta pääsee tutkimaan petoihin liittyävää lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, tietoa löytyy myös metsästyksestä ja vahinkojen ehkäisystä sekä niiden korvaamisesta. Ihminen ja pedot -osio valottaa historiatietojen ja mm. lehtikirjoitusten kautta ihmisten suhtautumista petoihin eri aikakausina. Sivuilta löytyy linkit tärkeimpiin suomalaisiin ja kansainvälisiin vastaaaviin sivustoihin. Suurpedot-sivujen tekijäryhmä on kansainvälisesti ajateltuna poikkeuksellisen laaja. Sivuja ovat tekemässä niin viranomaiset, metsästäjät kuin suojelijat. Tavoitteena on ollut koota yhdelle sivulle eri tahojen tuottamaa suurpetomateriaalia. Suurpedot-sivujen tekemisestä ja ylläpidosta vastaa usean viranomaistahon ja järjestön muodostama ohjaustyöryhmä, jossa on maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen, Metsästäjäin Keskusjärjestön, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja ympäristöministeriön edustus. Suurpedot-sivujen käytännön ylläpidosta vastaa Metsähallitus, joka huolehtii sivujen toiminnasta, tekniikasta sekä päivittämisestä. Lisätietoja: Puistonjohtaja Ari Meriruoko, p. 0400-211 074 TIEDOTE Julkaistavissa 19.6.2002 klo 12.00 Valtakunnallisen suurpetotietokeskuksen perustamisedellytyksiä Kuhmoon selvitellään parhaillaan Kuhmon kaupunki, Metsähallitus, Kainuun liitto sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat aloittaneet kuusi kuukautta kestävän, Kuhmon kaupungin hallinnoiman yhteishankkeen, jonka tehtävänä on selvittää valtakunnallisen suurpetotietokeskuksen sijoittamista Kuhmossa sijaitsevaan Kainuun luontokeskukseen. Suurpetotietokeskuksen tavoitteena on tarjota suurelle yleisölle, viranomaisille sekä toimintaamme seuraaville kansainvälisille tahoille reaaliaikaista faktatietoa Suomessa esiintyvistä suurpedoista. Tiedotuksessa keskitytään suurpetoja koskevan neutraalin tiedon välittämiseen. Toteutuessaan suurpetotietokeskus vastaa www.suurpedot.fi -sivuston päivittämisestä ja käytännön ylläpidosta. Suurpetotietokeskus tarjoaa myös neutraalin keskustelukanavan suurpetokeskustelun osapuolille. Kainuun luontokeskus on Metsähallituksen ylläpitämä, yleisölle tarkoitettu näyttely- ja asiakaspalvelutila, jonne pystytetään Suomen suurpetoja esittelevä pysyvä näyttely. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää luontolähtöisen matkailun toimintakenttää ja tuotteita Itä-Kainuussa siten, että alueen luonnonnähtävyyksiä, suurpetoja ja itärajan eksotiikkaa voidaan entistä tehokkaammin käyttää aluetaloutta hyödyttävään erityisryhmien luontomatkailuun. Toteutuessaan suurpetotietokeskus muodostaa viranomaisten, riista- ja luonnonsuojeluorganisaatioiden sekä kainuulaisten luontomatkailuyrittäjien välisen tiedonvaihto- ja osaajaklusterin ja näin sillä on valtakunnallinen, maakunnallisen sekä paikallinen rooli ja tehtävä. Parhaillaan käynnissä olevalla esiselvityksellä kartoitetaan hankkeen menestymisen mahdollisuuksia, toimintaympäristön odotuksia sekä mahdollisia kompastuskiviä. Lisäksi tämä ns. esiselvitys etsii hankkeelle yhteistyökumppaneita ja tutkii rahoitusmahdollisuuksia. Lisätietoja: Suunnittelija Titta Smedberg, puh. 0205 64 6385, 040 821 7174 Vt. puistonjohtaja Ari Meriruoko, puh. 0205 64 6380 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00550/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa