ITÄISEN INARIN PAIKANNIMISTÖ TALTEEN

Mittava selvitystyö Itä-Inarilaisista paikannimistä valmistui. Osa Inarin tunnetuimmista paikoista löytyy selvityksestä neljällä kielellä. Yhteensä selvitykseen kertyi paikannimiä lähes 8000 kpl. Nyt tehty selvitys kattaa mm. alueet Vätsäristä etelään Sodankylän kunnan rajalle sekä Inarin retkeilyalueen. Työn toteutti inarilainen Ilmari Mattus Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen toimeksiannosta. Työ on osa suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua sekä saamelaisen kulttuuriperinnön vaalimista, josta Metsähallituskin osaltaan kantaa vastuuta.

Kaikkiaan paikannimiä selvityksessä on lähes 8000, joista n. 4500 on numeroituja ja karttaan merkittyjä. Inarin tunnetuimmat ja eräät Sevetin suunnan paikannimet ovat neljällä kielellä: suomeksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi. Suomenkielisiä nimiä on 4 190, inarinsaamenkielisiä 3265, koltansaamenkielisiä 380 ja pohjoissaamenkielisiä 61.

Selvityksen tehnyt Ilmari Mattus kertoo työstään seuraavaa: "Kun tarkastelee Itä-Inarin suomenkielisen paikannimistön mukaelmasuomennoksia, ei voi välttyä ajatukselta, että nimistä luodut mukaelmat aliarvioivat ja suorastaan halveksivat alkuperäisten nimien merkitystä. Osaltaan tämä kirjoitus pyrkii palauttamaan alkuperäisen nimistön statusta entiselleen ja sitä kautta saamelaiskielien arvostusta. Tehtävänäni tässä kirjoituksessa ei ole ollut käännöksien laatiminen, vaan selvittäminen, mistä itse kukin paikannimi on saanut alkunsa, ja mitä se tarkoittaa."

Nimistöselvityksiä saamelaisalueelle on ennen tätä valmistunut Utsjoelle sekä Inarissa Muotkatunturin erämaa-alueelle, ja Lemmenjoen kansallispuistoon. Suojelualueita ympäröivät talousmetsäalueet on sisällytetty selvityksiin. Inarin alueelta puuttuva Hammastunturin alue kartoitetaan hoito-ja käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Itä-Inarin nimistöselvitys on tarkoitus saattaa julkaisuksi vuoden 2009 aikana. Tämän jälkeen julkaisu tulee kaikkien saataville Metsähallituksen verkkopalveluun (www.metsa.fi). Siihen saakka selvitykseen voi tutustua Metsähallituksen Ivalon asiakaspalvelupisteessä (p. 0205 64 7701) ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (p. 0205 64 7740).Lisätietoja:
Ilmari Mattus, puh. GSM 040 520 9249
Erikoissuunnittelija Elina Stolt, Metsähallitus, puh 0205 64 7714, GSM 0400 398 983

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.