Jagi luondogovat 2010 -čájáhus Siiddas

Davvi-Sámi luondduguovddážis Siiddas Anáris sáhttá oahpásmuvvat jagi 2010 buoremus luondogovaide. Jagi Luondogovvan 2010 válljejuvvui espoolaš Pekka Tuuri šaddogovva "Čuovgga guvlui". Vuosttas háve Jagi Luondogovva -gilvvu historjjá áigge gilvvu vuittii vuolil čázeoaivvi vuolde govvejuvvon govva. Čájáhussii válljejuvvon buoremus čuovgagovat leat oaidnimis Siiddas 1.–24.4.2011.

Dán gilvvu vuoitán loppangovva lea govvejuvvon borgemánus veaigin Lammi Porraskoskis. Duopmárat rámidedje earret eará gova poehtalašvuođa, hearkivuođa ja fiinnadovddolašvuođa. Gova govvejeaddji Pekka Tuuri lea govvegoahtán luonddu  juo 1970-logus skuvlagándan. Buovčča son lea govven luonddu jagi 1991 rájes.

Jagi Luondogovat 2010 -čájáhusas sáhttá vuohkkasit oahpásmuvvat suopmelaš luondogovvema njunušdujiide. Gilvui oassálaste lagabui 1100 govvejeaddji badjel  9600 govain. Birra Suoma johtti čájáhusas leat ovdan gilvvu 40 buoremus gova dahjege buot ovcci gilvoluohká vuoitit sihke gudnemáinnašumi ožžon čuovgagovat. Govaide leat vurkejuvvon goargadis duovdagat, fiinna detáljat ja hávskis deaivvadeamit sierra jagiáiggiid.

Jagi Luondogovva lea Davviriikkaid stuorámus luondogovvengilvu, mii lea lágiduvvon juo 30 jagi áigge. Gilvvu ulbmilin lea ovdanbuktit Suoma luonddu máŋggaláganvuođa, dan oidnosiid ja dáhpáhusaid sihke govvejeaddjiid luondovásáhusaid ja jurdagiid luonddu birra.  

Jagi luondogovat 2010 -čájáhusa lea buvttadan Suomen Luonnonvalokuvaajat ry ja čájáhusa lágida Meahciráđđehusa Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida. Meahciráđđehusa luondduguovddážat buktet čájáhus- ja dáhpáhusfálaldagaideasetguin buohkaid oaidninláhkai Suoma luonddu máŋggahápmásašvuođa.

Lassedieđut čájáhusas:
Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida, tel. 0205 64 7740
www.lundui.fi > áššehasbálvalus > Siida
www.siida.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa