Jan Ekebom siirtyy meriasioiden kansalliseksi asiantuntijaksi Euroopan komissioon

Metsähallituksen luontopalvelujen vesiluonnonsuojelukordinaattori Jan Ekebom siirtyy kansalliseksi asiantuntijaksi Euroopan komission Meriasioiden -yksikköön. (DG Maritime Affairs and Fisheries, Unit E1). Ekebom aloittaa määräaikaisessa tehtävässään 1.12.2009.

Yksikkö hoitaa Itämeren ja Pohjanmeren meripolitiikan toteutusta ja yksiköllä on koko EU:n merialueiden yhdennetyn käytön suunnittelun vetovastuu. Euroopan merialueiden käytössä on viime vuosikymmenen aikana noussut erityisesti esille meriliikenteen kasvu, tuulivoimalat, ammattikalastus, luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö. "Tehtävä on hyvin mielenkiintoinen, sillä EU:n meripolitiikka kehittyy juuri nyt nopeasti ja tulevan parin vuoden aikana ratkaistaan mihin suuntaan tullaan etenemään. Komission tavoitteena on, että Euroopasta tulee maailman menestynein merialue, jossa laajasta käytöstä huolimatta on toteutettu hyvin kestävän käytön periaatteet", Ekebom toteaa. Ekebom on toiminut aiemmin Metsähallituksen luontopalveluissa vesiluonnonsuojelukordinaattorina, meribiologina ja erikoissuunnittelijana. Ekebomin sijaisena toimii Michael Haldin, joka toimii parhaillaan Merenkurkun aluemeribologina Metsähallituksen luontopalveluissa. LISÄTIETOJA: Jan Ekebom, jan.ekebom@metsa.fi Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, tiedottaja Outi Ala-Härkönen, puh. 040 5173693, outi.ala-harkonen@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.