Jan Heino EUSTAFORin, uuden Euroopan valtionmetsien järjestön, puheenjohtajaksi

Julkaistavissa 4.5.2006 klo 12:00

Euroopan valtionmetsistä vastaavat organisaatiot lisäävät keskinäistä yhteistyötään ja samalla metsä- ja ympäristöpoliittista vaikuttamistaan Euroopan Unionissa. Euroopan valtionmetsien järjestön EUSTAFORin (European State Forest Association) ensimmäinen yleiskokous pidettiin Brysselissä 3.5. Toimintansa aloittavan järjestön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino. Valtionmetsillä on merkittävä rooli Euroopassa. Monessa EU-maassa valtaosa metsistä on julkisessa omistuksessa ja niillä on keskeinen rooli niin talouden, virkistyskäytön kuin luonnonsuojelun kannalta. Valtionmetsien hakkuut ovat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on noin 40 % koko EU:n hakkuumäärästä. ”EUSTAFORista tulee merkittävä metsien kestävän käytön puolestapuhuja EU:ssa”, puheenjohtajaksi valittu Jan Heino sanoo. ”Koska valtaosa valtionmetsäorganisaatioista on liiketoimintaperiaatteella toimivia liikelaitoksia tai valtionyhtiöitä, on kestävän metsätalouden turvaaminen keskeisellä sijalla. Tavoitteisiimme kuuluvat puuntuotannon varmistamisen lisäksi metsäenergian käytön lisääminen, puunkäytön ja sitä koskevan tutkimuksen edistäminen sekä Kioton ilmastosopimuksen mukaisten ohjelmien vauhdittaminen valtionmetsissä”, Heino summaa toiminnan painopistealueita. EUSTAFORille perustetaan Brysseliin toimisto ja sinne nimitetään toimitusjohtaja vielä tämän kesän kuluessa. Järjestö toimii yhteistyössä esimerkiksi Euroopan yksityismetsänomistajia edustavan CEPF:n kanssa. EUSTAFORiin kuuluu jo tässä vaiheessa jäseniä 17:stä Euroopan valtiosta. Järjestön hallituksessa on Suomen lisäksi edustajat Itävallasta, Ranskasta, Latviasta, Irlannista, Puolasta sekä Saksan Ala-Saksin osavaltiosta. Muita merkittäviä eurooppalaisia valtionmetsämaita ovat muun muassa Ruotsi ja Tšekki sekä EU:n hakijamaista Romania, jossa tämän vuoden syyskuussa järjestetään valtionmetsistä vastaavien organisaatioiden konferenssi EUSTAFORin myötävaikutuksella. Lisätietoja: Avustava johtaja Mika Aho, puh. 0205 64 4426 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, gsm 040 570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.