Jan Heino siirtyy FAO:n metsäjohtajaksi

Metsähallituksen ja Maa- ja metsätalousministeriön tiedote Julkaistavissa 22.5.2006 kello 12:00

Metsähallituksen pääjohtaja, metsänhoitaja Jan Heino (58) on nimitetty FAO:n metsäosaston johtoon. Apulaispääjohtajan nimikkeellä (Assistant Director-General) olevan ”maailman metsäjohtajan” virka sijaitsee Roomassa, Yhdistyneiden Kansakuntien alaisen maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n pääkonttorissa. Heino työskentelee FAO:n pääjohtajan Jacques Dioufin suorassa alaisuudessa. "Nimitys on merkittävä tunnustuksen osoitus Suomen metsäsektorille ja korkealle metsäosaamiselle, joita arvostetaan ympäri maailmaa", toteaa maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja. "Suomi on toiminut aktiivisesti FAO:ssa kuten muissakin kansainvälisissä metsäasioissa ja olemme tyytyväisiä, että FAO luottaa suomalaiseen metsäosaamiseen, jota Jan Heino on monissa tehtävissään osoittanut". Pääjohtaja Heino on irtisanoutunut Metsähallituksen palveluksesta ja aloittaa FAO:ssa kesäkuun lopussa. Metsähallituksen toimitusjohtajan toimi tulee julkiseen hakuun kesäkuussa. Toimitusjohtajan nimittää valtioneuvosto. Toistaiseksi toimitusjohtajan sijaisena toimii Metsähallituksen metsätalouden johtaja Hannu Jokinen. Heino katsoo nimityksensä olevan merkittävä arvonanto myös Metsähallitukselle, jonka pääjohtajana hän on toiminut vuodesta 2000 alkaen. Heinon aikana Metsähallitusta on kehitetty voimakkaasti vastaamaan uuden liikelaitoslain vaatimuksia ja liikelaitoksen markkinaohjautuvuus on edelleen lisääntynyt. ”Metsähallitus on hyvässä kunnossa ja vahvistanut asemaansa”, Heino sanoo. ”Valtio-omistaja on viime vuoden lopulla käynyt perusteellisesti läpi Metsähallituksen tulevaisuuden näkymiä. Tuoreet valtioneuvoston vahvistamat strategiset linjaukset valtion metsien käytölle antavat hyvän selkänojan Metsähallituksen toiminnalle ja tulevalle kehittämiselle”. Heino on aiemmin toiminut FAO:n alaisen metsäkomitean puheenjohtajana sekä FAO:n Euroopan metsäkomission puheenjohtajana. Hänen aikanaan myös Metsähallitus on kansainvälistynyt nopeasti. Heino on ollut avainasemassa Euroopan valtion metsäorganisaatioiden yhteistyössä ja hänet nimitettiin vastikään Brysseliin perustetun Euroopan valtion metsien järjestön EUSTAFOR:in puheenjohtajaksi. ”Tästä joudun nyt FAO:on nimittämisen myötä luopumaan”, Heino sanoo. Työkenttänä koko maailma FAO perustettiin vuonna 1945 ja se on jäsenmäärältään suurin YK:n erityisjärjestö. Jäseninä on 189 valtiota. FAO kokoaa tietoa maa-, metsä- ja kalataloudesta sekä ravitsemuksesta ja tekee neuvonta- ja kehitystyötä eri puolilla maailmaa. FAO:lla on tärkeä rooli YK:n vuosituhatjulistuksen ja vuoden 2002 kestävän kehityksen huippukokouksen päämäärien toteutuksessa. Metsäasioissa FAO:n tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa maailman metsävarojen tilan seuranta, kansallisten metsäohjelmien edistäminen ja YK:n metsäfoorumin työn tukeminen. Heinon tärkeimpänä työtehtävänä tulee olemaan FAO:n metsäosaston ja sen asiantuntijaverkoston johtaminen. Metsäosastossa työskentelee runsaat 120 henkeä, minkä lisäksi verkostoon kuuluvat eri maanosissa toimivat konttorit ja kehityshankkeet omine metsäasiantuntijoineen sekä laajan järjestön muu henkilöstö. Heino näkee kestävän metsätalouden edistämisen koko laajuudessaan olevan keskeinen toimenpide maailman köyhyys- ja nälkäongelmien lieventämiseksi. ”Avainasemassa ovat niinkin perinteelliseltä kuulostavat asiat kuin kansallisen metsäpolitiikan luominen ja hyvin toimivat kansalliset metsäohjelmat kunkin maan omista lähtökohdista. Tämä on se perusta, jolla saadaan metsäsektorin kehitys vauhtiin ja sitä kautta tuloksia koko yhteiskunnan kehittämiseen.” Lisätietoja: Metsähallitus, pääjohtaja Jan Heino, 0205 644201 Metsähallitus, viestintäjohtaja Juha Mäkinen, 040 570 9307 Maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja Aarne Reunala, 0400 437 222 Tiedotustilaisuus: Metsähallitus järjestää lyhyen tiedotustilaisuuden kello 15.15–16.00 pääkonttorissaan Tikkurilassa (Vernissakatu 4), minkä yhteydessä on mahdollisuus haastatteluihin. Läsnä ovat pääjohtaja Jan Heino sekä MMM:n ylijohtaja Aarne Reunala. Liite: Taustatietoa FAO:sta Kuvia Jan Heinosta saatavilla osoitteesta www.metsa.fi/janheino

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.