Juhani Karjalainen Metsähallituksen Itä-Lapin aluejohtajaksi

TIEDOTE 19.11.2007

Metsähallituksen Itä-Lapin aluejohtajaksi on valittu metsänhoitaja Juhani Karjalainen. Hän on työskennellyt pitkään Metsähallituksessa, viimeiset kymmenen vuotta metsätalouden maankäyttö- ja ympäristöpäällikkönä Pohjanmaan alueella. Hän on myös toiminut noin kolme vuotta metsätalouden aluejohtajan sijaisena Kainuussa ja Pohjanmaalla. Metsätalouden operatiivisen johtamisen lisäksi hän on näissä tehtävissä osallistunut myös talousmetsien monikäytön kehittämiseen ja siihen liittyvään sidosryhmäyhteistyöhön.

Itä-Lapin aluejohtajan paikka vapautui aiemmin syksyllä kun aluejohtajana pitkään toiminut Tapio Pouta valittiin Metsähallituksen kehitysjohtajaksi. Karjalainen aloittaa Itä-Lapin aluejohtajan tehtävässä 1.1.2008 alkaen.

- Metsähallituksen metsätalous on tärkeä osa Itä-Lapin aluetaloutta ja haluamme olla keskeisesti mukana alueen kehittämisessä. Puuta tarvitaan jatkossakin ja puun käyttö varmistaa myös metsänhoitotöiden lisäämisen, Karjalainen sanoo.

Metsähallituksen metsätalous työllistää Itä-Lapissa noin 300 henkilöä, josta lähes puolet omia työntekijöitä ja loput puunkorjuun ja metsänhoidon urakoitsijoita ja heidän työntekijöitään.
Itä-Lapin alueella on metsätalouden maata noin 1,3 miljoonaa hehtaaria, josta 653 000 hehtaaria normaalissa metsätalouskäytössä olevaa metsämaata. Hakkuumäärä on noin 700 000 kuutiometriä vuodessa. Alueen puuvarat ovat voimakkaassa kasvussa.

Lisätiedot:
Tuleva Itä-Lapin aluejohtaja Juhani Karjalainen, 0205 64 6224, 0400 295 395
Metsätalouden johtaja Hannu Jokinen, 0205 64 4425, 0400 290 491

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit