Juovlabeahcelobi sáhttá Davvi-Sámis oastit giehtatelefuvnnain

Meahciráđđehus lea ovddit jagiid njeaidán ja vuovdán Ohcejogas juovlabeziid. Dáid juovllaid Ohcejoga, Anára ja Eanodaga juovlabeahcekundárat sáhttet oastit juovlabeahcelobi giehtatelefuvnnain ja fitnat ieža viežžamin beazi stáhta eatnamiin.

Lobi skáhppon giehtatelefuvnnain lea álki ja hálbi. Lobi sáhttá oastit nummiris 0600 820250 ja lohpi boahtá telefovdnii teakstadieđu bokte. Lohpi álgá seammas teakstadieđu oažžuma maŋŋá ja dat lea fámus ovtta jándora.

Giehtatelefuvnnain ostojuvvon beahceviežžanlohpi máksá 4,93 euro + operáhtora álggahanmáksu (1-5 snt), ja dat berrojuvvo telefonrehkega bokte.

Juovlabeahcelobi oastis lea geatnegasvuohta sihkkarastit, ahte viežžanbáiki lea sihkkarit stáhta eatnamis. Muoraid ii oaččo njeaidit suodjalan- dahje vánddardanguovlluin.

Juovlabeahcelobiin lea vuoigatvuohta vuollel 3 mehtera guhkkosaš beazi njeaidimii geaidnoguora lahkosiin.

Loga lasi:
Ná sáhtát oastit juovlabeahcelobi giehtatelefuvnnain: diŋgonrávvagat ja lohpeeavttut (www.metsa.fi)
Lobi sáhttá oastit maiddái vuolábeale Meahciráđđehusa áššehasbálvalusbáikkiin:

• Avvila bálvalanbáiki, Avvilgeaidnu 10, Avvil, tel. 0205 64 100
• Bálvalanbáiki Kiehinen, Kelotie 1 / Siula, Suoločielgi, tel 0205 64 100
• Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida, Anárgeaidnu 46, Anár, tel. 0205 64 7740
• Skierri, Duottar-Sámi luondduguovddáš, Peuratie 15, Heahttá, tel. 0205 64 7950

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit