Kallinkankaan arvokkaan suojelualueen hoidosta ja käytöstä keskustellaan

Kaikkia Kallinkankaasta kiinnostuneita kutsutaan keskustelemaan alueen suunnittelusta Keminmaan kunnantalolle 25.2. klo 18.00. Metsähallitus laatii Kallinkankaan natura-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on sovittaa ja ohjata alueen käyttöä kestävällä tavalla. Suunnittelu tehdään Metsähallituksen osallistavien periaatteiden mukaan.

Keskustelutilaisuudessa Metsähallituksen suojelubiologi Päivi Paalamo kertoo alueen luonnonsuojeluarvoista ja erikoissuunnittelija Arja Vasama hoidon ja käytön suunnitteluprosessista sekä tavoitteista. Paikalla on myös Keminmaan kunnan ja Lapin ympäristökeskuksen edustaja sekä Metsähallituksen virkistyskäytön erikoissuunnittelija vastaamassa yleisöä askarruttaviin kysymyksiin.

Keminmaan keskustaajaman välittömässä läheisyydessä sijaitseva Kallinkangas on latuineen ja reitteineen monelle keminmaalaiselle tuttu lähivirkistysalue. Kallinkankaalla on paikallisen virkistyskäyttöarvon lisäksi valtakunnallisesti merkittäviä suojeluarvoja, joiden ansiosta alueen arvokkain osa on liitetty eurooppalaiseen Natura 2000 -suojelualueverkostoon.

Kallinkankaan metsissä ja soilla tavataan harvinaisia ja uhanalaisia kasveja ja luontotyyppejä. Jo kasvitieteilijä Linné aikoinaan tunsi alueen arvon. On tärkeää, että aluetta käytetään ja hoidetaan myös jatkossa niin, että suojeluarvoja ei vaaranneta.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija, Arja Vasama, Metsähallitus p. 0400-241 474, sähköposti: arja.vasama@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia