Kansallispuistojen kävijämäärät kasvussa, kävijöiden laskenta parantaa palveluja

Suomalaiset näyttävät löytäneen luonnossa liikkumisen uudelleen. Siitä kertovat jatkuvasti nousussa olevat kävijämäärät maan kansallispuistoissa. Kävijämääriä seurataan muun muassa maastoon asennetuilla laskureilla. Laskennasta saatua tietoa hyödynnetään palvelujen mitoittamiseen.

Kävijälaskenta paljastaa, kuinka paljon ihmisiä kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla liikkuu. Tieto on tarpeen rakennettaessa uusia retkeilijän palveluja tai kunnostettaessa jo olemassa olevia. Kävijätiedon avulla voidaan seurata myös sitä, miten kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden luonto kestää kulkijoita.

Laskureista saatavan tiedon avulla voidaan kävijöitä ohjata myös alueille, joilla ei ole ruuhkaa. Omassa seurassa liikkuminen ja luonnon rauhan kokeminen ovat tärkeitä luonnossa liikkujille. Tämä käy selville kansallispuistojen kävijöille tehdyissä haastattelututkimuksissa.


Ruutuvihkoista moderniin tekniikkaan

Ennen mekaanisten ja elektronisten laskureiden käyttöön ottoa kansallispuistojen kävijämääriä seurattiin käsipelillä. Kävijät kirjasivat itse käyntinsä kulkureittien varsilla oleviin reittivihkoihin sekä autiotuvissa ja kämpissä oleviin tupakirjoihin, joista kävijämäärät koottiin yhteen käsin.

Nyt jokaisessa kansallispuistossa on omat kävijälaskurinsa. Kaikkiaan niitä on yli 200 ympäri maata. Laskureista kerätään käyntimäärät asiakastiedon tallennusjärjestelmään.

Osa maastossa olevista laskureista toimii niin, että laitteen infrapunasäde laskee kävijät reittien varrella. Yhä enemmän on siirrytty käyttämään mattolaskureita, jotka maahan upotettuina tai portaisiin asennettuina kirjaavat laskurin ylittäjät. Edellä mainittujen lisäksi käytössä on yleisesti kaupunkiliikenteessäkin hyödynnettäviä induktioanturilla toimivia laskureita.

Suomen olosuhteet sekä laskureiden sijainti maastossa verkkosähkön ulkopuolella asettavat laitteistolle kovat vaatimukset. Laitteiden ja antureiden on kestettävä vuodenaikojen kovat vaihtelut, oltava helppohoitoisia ja pieniä virrankulutukseltaan. Mutta ennen kaikkea niiden on toimittava maastossa luotettavasti.

Nykyiset laitteet laskevat kaikkea luonnossa liikkuvaa tehokkaasti, joten periaatteessa ne voisivat reagoida ohi kulkeviin eläimiin, kuten hirviin ja poroihin. Todennäköisyys, että eläimiä sattuu laskentalinjalle, on kuitenkin perin pieni. Jatkuvan tarkistuslaskennan avulla määritellään kansallispuistoille laskurikertoimet, mikä pienentää virhemarginaalia.

Tulevaisuudessa voitaneen seurata kansallispuistoissa liikkuvien kännyköiden määrää paikannuksen avulla. Menetelmän soveltuvuutta kävijälaskentaan selvitellään.

Käyntimäärät Metsähallituksen kohteissa löytyvät osoitteesta www.metsa.fi / Eräasiat ja retkeily / Asiakastieto.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit