Kansallispuiston käyttäjä on uskollinen ja aikuinen päiväkävijä  - tutkimusseminaari Luontokeskus Kellokkaassa 24.5.

Euroopan virallista Kansallispuistopäivää juhlistetaan Luontokeskus Kellokkaassa seminaarilla, jonka aiheena on Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vuonna 2010 tehty kävijätutkimus. Kansallispuistossa haastateltiin noin 3000 vierailijaa. Laaja tutkimus työllisti toistakymmentä hiihtäen ja patikoiden kulkevaa haastattelijaa.

 ”Erittäin laadukkaasti ja mittavana toteutettu kävijätutkimus kertoo kansallispuiston suuresta merkityksestä alueen imagolle, taloudelle ja paikallisille asukkaille”, sanoo puistonjohtaja Pekka Sulkava ja jatkaa ”Jatkuva maastorakenteiden lisäämisvaatimus näyttää rauhoittuneen ja palvelurakenteiden nykyistä määrää pidetään riittävänä. Niihin ollaan myös suurimmaksi osaksi tyytyväisiä.”

Kansallispuiston rooli luontomatkailun toimintaympäristönä tai sen osana on tärkeä.  Tätä ei ole riittävästi vielä kaikissa tahoissa tiedostettu. Päivän keskeinen tavoite on löytää myös toiminta-ajatuksia kansallispuiston edelleen kehittämiseen ja hyödyntämiseen alueen imagonrakennustyössä, kertoo puistonjohtaja Pekka Sulkava. Tutkimus muuttaa käsityksiä myös perinteisen repputuristin jättämästä eurojäljestä alueella. Kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 30,6 miljoonaa euroa. Kokonaistyöllisyysvaikutuksen laskettiin olevan 402 henkilötyövuotta. Metsähallitus seuraa laskurein käyntejä puistossa. Viime vuonna tehtiin 436 000 käyntiä, joista kaksi kolmannesta tehtiin talvisaikaan.
Tutkimuksen mukaan puiston pääkäyttäjäksi muotoutuu Etelä-Suomesta kotoisin oleva, pareittain tai pienryhmissä liikkuva uskollinen kävijä, joka tekee päiväretkiä puistoon. Lappiin ja kansallispuistoon suuntautuvia matkoja tehdään 1-2 vuosittain.

Tutkimusta koordinoinut Luontokeskus Kellokkaan hoitaja Jari Ylläsjärvi kertoi haastattelujen sujuneen hyvin maastossa, vaikka haastatteluja toteuttavien opiskelijoiden organisointi oli haasteellista eri keliolosuhteissa.  Ylläsjärvi kertoo olevansa yllättynyt ulkomaalaisten pienestä määrästä ja kävijöiden keski-iän noususta jo 50-vuoteen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää puiston hoidon ja käytön suunnittelun lisäksi alueen kehittämisessä. Kansallispuistoa hallinnoiva Metsähallituksen luontopalvelut sai työhön  EU:n EAKR-tukea ja Tunturi-Lapin kehitys/Ruralpolis-hanke on osallistunut hankkeen toteutukseen.

Tutkimusseminaari Luontokeskus Kellokkaassa järjestetään avoimena yleisötilaisuutena klo 12 – 15. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.  Metsähallitus toivottaa kaikki seminaariin tervetulleiksi!

Tutkimus ilmestyy Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarjassa B ja tulee ladattavaksi verkkoversiona myöhemmin osoitteessa  www.metsa.fi/asiakastieto > Luontokeskusten asiakastutkimukset.

Lisätietoja:
Puistonjohtaja Pekka Sulkava, Metsähallitus, puh 0400 815 660, pekka.sulkava (at)metsa.fi 
Palvelupisteenhoitaja Jari Ylläsjärvi, Metsähallitus, puh. 040 513 3627, jari.yllasjarvi(at)metsa.fi  
www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi

Luontokeskus Kellokas Tunturintie 95970 Äkäslompolo

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit