KÄSIVARREN LUVATON POROAITA PURETAAN

Metsähallitus panee täytäntöön tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen, jonka mukaan luvaton ns. Vasaran poroaita on purettava. Aidan purkamista on edellyttänyt myös alueen poronhoidosta vastaava Käsivarren paliskunta.

Poronhoitolain mukaan paliskunta päättää alueellaan poronhoidon järjestämisestä. Metsähallitus tekee pysyvistä poroaidoista sopimukset alueen paliskunnan kanssa. Käsivarren alueella on jo vuosia kiistelty siitä, saavatko yksittäiset poromiehet harjoittaa porotaloutta itsenäisesti omaan käyttöönsä aitaamallaan alueella, erillään paliskunnan järjestämästä poronhoidosta. Käsivarren paliskunta ei ole hyväksynyt Vasaran aitaa, eikä ole myöskään suostunut sopimaan siitä Metsähallituksen kanssa.

Aita-asiaa on käsitelty useita vuosia eri oikeusasteissa. Lapin käräjäoikeuden aidan purkuun velvoittavasta tuomiosta (v. 2003) valitettiin hovioikeuteen, joka ei muuttanut päätöstä (v. 2006). Korkein oikeus ei myöntänyt Vasaroille valituslupaa (v. 2007), joten Suomen oikeusasteissa prosessi on käyty loppuun. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Metsähallitus oikeutetaan purkamaan tai purkauttamaan aidat Vasaroiden kustannuksella, jos Vasarat eivät itse pura aitoja.

Tuomioistuimen päätöksen toimeenpanoprosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen. Metsähallitus on muistuttanut Vasaroita Korkeimman oikeuden tuomiosta kesällä ja syksyllä 2007. Syksyn kirjeessä purkamiselle asetettiin kolmen viikon määräaika, mutta aitaa ei kehoituksesta huolimatta purettu. Metsähallitus pyysi tämän jälkeen Käsivarren kihlakunnan ulosottomieheltä ulosottolain mukaista tekemisvelvoitteen täytäntöönpanoa. Ulosottomies antoi Vasaroille aikaa aidan purkamiselle 30.6.2008 saakka, jonka jälkeen Metsähallituksella olisi oikeus purkaa tai purattaa aita. Aita on vielä pääosin paikoillaan.

Heinäkuussa 2008 Metsähallitus esitti Käsivarren paliskunnalle sopimuksen tekoa Vasaran aidasta. Käsivarren paliskunta antoi alkusyksyllä kielteisen vastauksensa esitykseen ja uudisti vaatimuksensa pikaisesta aidan purkamisesta.
Lisätietoja: aluepäällikkö Pirjo Seurujärvi, p. 0400 125 782 tai aluejohtaja Jyrki Tolonen, p. 0400 388 609

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.