Kevättauko Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijätutkimuksessa

Metsähallituksen Lapin luontopalvelut suorittaa parhaillaan kävijätutkimusta Pallas - Yllästunturin kansallispuistossa. Kansallispuiston kävijätutkimus pitää pienen tauon ja jatkuu 1.6. Talven ja kevään aikana saatiin kerättyä n. 1500 lomaketta. Tämä on odotettua enemmän. Tutkimus toteutetaan osana seutukunnallista RuralPolis-hanketta.

Hankerahoitus on mahdollistanut graduvaiheen opiskelijoiden palkkauksen tutkimuksen tekoon. Opiskelijoita on sekä Oulun että Joensuun yliopistosta. Aineistoa kerätään myös Levi Instituutin matkailuopiskelijoiden ja Lappian Muonion toimipaikan eräopasharjoittelijoiden avulla. Lopullinen raportti valmistuu enontekiöläisen Krista Rantatalon opinnäytetyönä Oulun ammattikorkeakouluun loppuvuodesta 2010. Kävijätutkimusta koordinoi palvelupisteen hoitaja Jari Ylläsjärvi Luontokeskus Kellokkaasta. ”Tulevan kesän ja syksyn aikana kerätään vielä n. 800 - 900 lomaketta. Kokonaistavoite on saada n. 2000 vastuslomaketta. Tavoite kyllä saadaan täyteen!” kertoo Ylläsjärvi. Ylläsjärvi kiitteleekin paikallisia oppilaitoksia ja niiden aktiivisia harjoittelijoita. Toukokuussa suoritetaan tallennustyötä ja saadaan suuntaa antavaa tietoa kevätkävijöistä. Erityisen kiinnostavana Ylläsjärvi pitää puiston uudemmasta eteläosasta kertovaa aineisto, jota on myös määrällisesti enemmän. Kerättyjä haastatteluita saatiin pohjoisosasta (Pallas-Hetta) 584 kpl ja kansallispuiston uudesta eteläosasta (Ylläs-Aakenus) 894 kpl. Kansallispuiston luonnon pitkä suojelu- ja tutkimustyön historia yhdistettynä alueen vahvaan matkailulliseen asemaan Tunturi - Lapissa on erityinen. Tasaisin väliajoin toistettavalla tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa suojelualueella ja sen tuntumassa liikkuvilta käyttäjiltä. Tulosten avulla saadaan selville puiston kävijäprofiili sekä kävijöiden mielipiteitä puiston palveluista ja rakenteista. Tutkimuksessa saadaan tietoa myös luonnossa liikkujien rahankäytöstä ja sen vaikutuksesta alueen talouteen ja työllisyyteen. Metsähallituksen luontopalveluissa pidetään erityisen tärkeänä, että vastaavanlaisissa tutkimuksissa voitaisiin jatkossakin hyödyntää alueelta kotoisin olevien ja alueella asuvien korkeakouluopiskelijoiden työpanosta. Tämä vaatii ennakointia suunnittelussa sekä hyvää alueellista yhteistyötä. Myös alan ammatillisessa koulutuksessa olevat ovat tärkeä voimavara tutkimusten teossa. Tutkimukseen osallistuminen on erittäin hyvää perehdytystä matkailun virkistyskäytön ja luonnonsuojelun töihin. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija, Ritva Saarensalmi, puh. 040 357 2553, ritva.saarensalmi@metsa.fi Palvelupisteenhoitaja Jari Ylläsjärvi, puh. 040 513 3627, jari.yllasjarvi@metsa.fi Luontokeskus Kellokas, puh. 0205 64 7039 kellokas@metsa.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa