Koillismaan luontokohteiden päiväreittejä parannetaan

Luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille kohdistuva virkistyskäyttö ja matkailu on viime vuosina jatkanut keskittymistä erimittaisille päiväreiteille. Osa Koillismaan luontokohteiden reiteistä on havaittu puutteellisiksi joko kestävyyden, rakenteiden tai viitoituksen puolesta. Tuoreiden Syötteen sekä Oulangan luontomatkailusuunnitelmien mukaisesti keskeisimpiä reittejä kehitetään kysyntälähtöisesti.

Vuosien 2011-2014 aikana Metsähallituksen luontopalvelut toteuttaa Kestävästi luontoon -hankkeen, jossa päiväreittien laatua, turvallisuutta ja kestävyyttä parannetaan. Työohjelmahanketta rahoittaa pääosin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja hankkeen kokonaisbudjetti on 404 800 euroa. Käytännön toimenpiteinä huonokuntoisia rakenteita uusitaan ja reittien kestävyyttä parannetaan päällystämällä niitä murskeella. Joitakin kohteita uudistetaan myös linjaamalla reittejä uudelleen.
Hankkeen käynnistysvaiheessa tehdään reitistöjen kokonaistarkastelu, jolla varmistetaan suosituimpien reittien kysyntälähtöinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Tärkeää on myös reittitarjonnan monipuolisuus eri käyttäjäryhmien kannalta sekä Syötteen että Ruka-Kuusamon matkailualueilla. Hankkeen loppuvaiheessa tuotetaan reittien käyttöä tukevaa viestintämateriaalia, osin verkkoviestinnän käyttöön, osin painettuina esitteinä.

Lisätietoja:
• Suunnittelija Vesa Simonen, puh. 040 732 8271, hankkeen vetäjä ja Syötteen kohteet
• Suunnittelija Pekka Veteläinen, puh. 0400 321 453, Kuusamon kohteet
• Puistonjohtaja Matti Hovi, puh. 040 534 8931
• Suunnittelija Minna Koramo, puh. 040 848 0572, viestintä

Koillismaan suosituimpien luontokohteiden käyntimääriä 2010:

  • Oulangan kansallispuisto 169 000
  • Syötteen kansallispuisto 31 000
  • Riisitunturin kansallispuisto 23 500
  • Kylmäluoman retkeilyalue 25 500
  • Valtavaara-Pyhävaaran luonnonsuojelualue 40 000

Esimerkkejä päiväreiteistä:

  • Pieni Karhunkierros, Oulanka
  • Kiutakönkään polku, Oulanka
  • Ansapolku, Syöte
  • Rytivaaran kierros, Syöte
  • Närängän päiväreitti, Etelä-Kuusamo

http://www.luontoon.fi

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit