Kolin seudulta löytyi uhanalaisen harmaasulkukotilon huippuesiintymä

Metsähallituksen nilviäiskartoituksissa löytyi uusi äärimmäisen uhanalaisen harmaasulkukotilon (Bulgarica cana) esiintymä Pohjois-Karjalasta, Kolin kansallispuiston läheisyydestä. Harmaasulkukotilo on aiemmin tavattu varmuudella vain Kolin kansallispuistosta yhdeltä pieneltä alueelta. Uuden löydön perusteella lajin tulevaisuus näyttää tällä hetkellä paljon valoisammalta kuin aiemmin.

Harmaasulkukotiloita löytyi laajalta alueelta kilometrin mittaisen kartoituslinjan varrelta ja yksilöitä oli paljon – yhdellä haavan rungolla kiipeili yli sata yksilöä. Elinympäristö on lajille mieluisaa jyrkkärinteistä vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa myös järeitä haapoja. Sulkukotilot kiipeilevät mielellään isojen haapojen rungoilla syöden jäkälää ja leviä.

Harmaasulkukotilon levinneisyysalue Euroopassa on hyvin hajanainen. Lajia tavataan Alpeilla ja paikoitellen Etelä- ja Keski-Saksassa, Tsekissä, Pohjois-Itävallassa ja Saksassa Itämeren rannikolla. Skandinaviassa harmaasulkukotilo on hyvin harvinainen. Suomen esiintymien lisäksi on tiedossa vain yksi löytöpaikka Ruotsista.

Sulkukotilot ovat parin sentin pituisia, sikarinmuotoisia nilviäisiä. Suomessa elää harmaasulkukotilon lisäksi neljä muuta harvinaista sulkukotilolajia: erittäin uhanalainen hienouurresulkukotilo (Clausilia dubia), vaarantunut suorasuusulkukotilo (Cochlodina orthostoma) ja silmälläpidettävä pikkupoimukotilo (Macrogastra plicatula) sekä vasta viime vuonna pieneltä Metsähallituksen lehtoalueelta Hollolan Tiirismaalta löytynyt isosulkukotilo (Macrogastra ventricosa).

Metsähallitus on aloittanut tänä kesänä ympäristöministeriön rahoituksella laajan lajistoselvityshankkeen, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa Etelä-Suomen lehtojen huonosti tunnetuista lajiryhmistä. Hanke liittyy Etelä-Suomen metsien suojeluun tähtäävään Metso-toimintaohjelmaan. Jo alkuvaiheessaan hanke on tuottanut hienoja tuloksia. Lajistoselvitykset kuitenkin jatkuvat ja myös Kolin seudulta odotetaan vielä löytyvän lisää harmaasulkukotilon ja muiden vaateliaiden lajien esiintymiä.

Lisätietoja: suojelubiologi Anne Koivunen, puh. 040 771 6739

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia