Konnuksella hoidetaan lehmusmetsiköitä

Metsähallituksen luontopalvelut tekee Leppävirralla, Konnusveden Isossa Kirvessaaressa luonnonhoitotöitä viikolla 42. Saaressa hoidetaan luonnonvaraisten lehmusten elinympäristöä.

Lehmusten ympäristöä avataan kaatamalla ja kaulaamalla lehmuksia ympäröivää muuta puustoa lahopuuksi. Kaulaamisessa puu kuoritaan lyhyeltä matkalta, jolloin se kuolee pystyyn. Työ parantaa lehmusten kukintaa ja taimien kasvuolosuhteita. Lisäksi syntyvä lahopuu parantaa monien metsälajien elinolosuhteita, sillä lahopuun määrä on talousmetsissä vähäinen luonnonmetsiin verrattuna. Lehmus on Pohjois-Savossa levinneisyysalueensa pohjoisrajalla. Luontaiset lehmusmetsiköt ovat Pohjois-Savon korkeudella harvinaisia. Ison Kirvessaaren lehmusmetsikkö on valittu lehmuksen geenireservimetsäksi, jossa suojellaan lehmuksen geeniperimää ja turvataan lehmuksen paikallisen kannan säilyminen ja luontainen lisääntyminen. Lisätietoja: Anna-Riikka Ihantola, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, p. 040 748 7664 www.metsa.fi/luonnonhoito

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa