KORVATUNTURIN VIRKISTYSKALASTUSALUEEN KALASTUSJÄRJESTELYT OVAT MUUTTUNEET

Korvatunturin virkistyskalastusalueen kalastusjärjestelyt muuttuivat kesällä 2008. Muutosten tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa luonnonkalakantoja ja saada jokialueelle jäämään mahdollisimman paljon emokalastoa turvaamaan luonnonkiertoa.

Luonnon kalakantojen tukemiseksi kalaistutuksia jatketaan istuttamalla pyyntikokoista taimenta ja mahdollisesti harjusta, sekä lisäksi näiden pienpoikasia. Pääosa istutuksista suunnataan Kairijoen pääuomalle, mihin kohdistuu myös suurin kalastuspaine. Myös kalastusjärjestelyjen muutokset kohdistuvat Kairijoen keskeisimmille alueille.

Pitkän aikavälin tavoitteena on saada kalastusjärjestelyt sellaisiksi, että kalasto on luonnonkantaa ja täydennysistutuksilla parannetaan vain saalisvarmuutta.

Kalastusjärjestelyt 2009
- Harjuksen alamitta Kairijoen pääuomalla nousee 35 cm:n. Muualla Korvatunturin virkistyskalastusalueella harjuksen alamitta säilyy 30 cm:ssä.
- Kalastaminen Kairijoen pääuomalla, välillä Aarto-oja – Ylä-Kairin silta, on sallittu 15.5 – 1.10 välisenä aikana (Huom! Ko. osalla Kairijokea pilkkiminen on kielletty).
- Muualla Korvatunturin virkistyskalastusaluetta kalastusaika koko vuoden (Huom! Taimenen kuturauhoitus 11.9 – 15.11 välisenä aikana).
- Kairiverin kohdalla sillalta ylävirtaan Suksenkönkään alaosaan asti kalastus on sallittu ainoastaan perinteisillä perhokalastusvälineillä. Tämän perhokalastusalueen sisältä on erotettu omaksi lupa-alueeksi Vasakönkään alue (Murkinahaudan tienmutka – Järviseljänpalo), jossa kalastusta säädellään lisäksi vapamäärärajoituksella ja tiukemmalla saaliskiintiörajoituksella.
- Kairiverin kohdalla sillasta alavirtaan noin 400 m:n matkalla on lasten pooli, jossa kalastus on sallittu vain alle 15 vuotiaille.

Lisätietoja:
Eräsuunnittelija, Jyrki Satta, Metsähallitus, puh 0205 64 7428 tai 040 513 3628
Saaliskiintiöistä ja muista lupaehdoista www.villipohjola.fi.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa