Kotimaisen kuljetuskaluston saanti Talvivaaran ajoihin vaikeaa

Julkaisuvapaa: heti

Morenia Oy ei saanut yrityksistään huolimatta riittävästi kotimaista kuljetuskalustoa Talvivaaran ratalinjan soranajoihin. Talvivaaran kaivoshankkeen laajuuden ja kiireisen urakka-aikataulun vuoksi kaikki paikallinen kuljetuskapasiteetti on Kainuussa tiukoilla. Ongelmaan etsittiin apuja EU-lainsäändännön suomasta mahdollisuudesta käyttää ulkomaista työvoimaa ja kalustoa. Lupa ulkomaisen kuorma-autoyrittäjän käyttöön saatiin liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä Oulun lääninhallitukselta.

Ennen sopimuksen tekemistä virolaisen kuljetusliikkeen kanssa selvitettiin, onko toiminnalle juridisia esteitä. Selvitysten mukaan esteitä ei ollut. Lainsäädännön mukaan lyhytaikainen toiminta ulkomaisen kaluston turvin on sallittua, mutta tarkempi määritelmä toiminnan lyhytaikaisuudesta toistaiseksi puuttuu.

Morenia Oy:n ajoissa ratalinjan työmaalle ajaa soraa parhaillaan noin 13 kasettiautoa, joista 3 on virolaisen kuljetusliikkeen omistamia.Virolainen kuljetusliike ajaa samoilla taksoilla kuin kainuulaisetkin autoilijat. Morenian ajoissa Kainuun alueella on kaikkiaan 25 kasettiautoa.


Lisätiedot:
Seppo Sinisalo, myyntipäällikkö, Morenia Oy puh. 040 532 5558
Jussi Kohtanen, myyntijohtaja, Morenia Oy puh. 040 520 8268

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit