KUTSU TIEDOTUSVÄLINEILLE: Saaristomeren kansallispuiston PAN Parks -työpaja 1.12.

Saaristomeren kansallispuiston PAN Parks -työpaja ja PAN Parks -sertifikaatin jako matkailuyrittäjille joulukuun 1. päivänä Paraisilla hotelli Kalkstrandissa kello 9.30 lähtien (osoitteessa Rantatie 1, Parainen).

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tiistaina 1.12. kello 9.30-11.30. työpajatyöskentelyä, jossa PAN Parks –verkoston edustajat kertovat Metsähallituksen luontopalvelujen työntekijöille ja matkailuyrittäjille verkoston periaatteista ja toiminnasta. Tilaisuudessa ovat PAN Parks -verkostosta toiminnanjohtaja Zoltan Kuhn, kehityspäällikkö Hajnalka Schmidt ja koordinaattori Barbara Mayer. Aamupäivän tilaisuuden jälkeen noin kello 11 jaetaan PAN Parks- sertifikaatit Backaro, Pensar Syd ja Skeppargården -matkailuyrityksille. Toimittajilla on mahdollisuus haastatella PAN Parks -verkoston edustajia ja yrittäjiä. Saaristomeren kansallispuisto on kuulunut vuodesta 2007 lähtien laadukkaasti hoidettujen ja erämaisten eurooppalaisten kansallispuistojen muodostamaan PAN Parks –verkostoon Saaristomeren kansallispuisto on ainoa verkoston merellinen kansallispuisto. Alueen matkailuyrittäjillä on mahdollisuus hakea omaa elinkeinoansa tukevaa kumppanuutta PAN Parks:in kanssa. Kumppanuuden kriteerit on määritelty luontomatkailusuunnitelmassa. Tässä vaiheessa vaiheessa PAN Parks –sertifikaatti on myönnetty kolmelle yritykselle: Backaro, Pensar Syd ja Skeppargården. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut: Erikoissuunnittelija Laura Lehtonen, puh. 0400 172 572, laura.lehtonen@metsa.fi Puistonjohtaja Hanna Ylitalo, puh. 040 196 6584, hanna.ylitalo@metsa.fi www.panparks.org www.luontoon.fi/saaristomeri Panparks –verkoston edustajat: Zoltan Kun, toiminnanjohtaja. Zoltanin vastuulla on säätiön toiminta ja hän osallistuu myös varainhankintaan. (Executive Manager. Zoltan has overall responsibility for the operation of the Foundation, works on policy related issues and is also involved in fundraising activities.) Hajnalka Schmidt, kehityspäällikkö. Hajnalkan vastuulla on viestintä, brändin kehittämiseen liityvät asiat sekä varainkeruu. (Business Development manager. She is responsible for fundraising and the coordination of communications activities and brand development.) Barbara Mayer, koordinaattori. Barbaran tehtäviin kuuluu matkailuasioiden koordinointi. Hän toimii yhdyshenkilönä matkanjärjestäjien ja yrittäjien suuntaan. (Tourism Development Officer, Barbara's task is to coordinate the PAN Parks tourism network. She is the contact person for the certified local businesses and for our tour operator partners.)

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.