Kuukauden hyvä uutinen luonnon monimuotoisuudesta: Raudun, tunturien aatelisen kannat vahvistuvat siirtoistutuksilla

Metsähallituksen luontopalvelut aloittaa huhtikuun puolivälissä raudun siirtoistutukset tunturijärvillä ja jatkaa niitä aina toukokuun puolelle asti. Raudun siirtoistutuksilla varmistetaan tunturivesien perinteiset kalakannat ja lisätään herkkien vesistöjen monimuotoisuutta. Työ vahvan rautukannan turvaamiseksi lajin perinteisillä esiintymisalueilla on jatkunut jo kolme vuosikymmentä.

Monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi raudun siirtoistutuksilla on haluttu vahvistaa lajin merkitystä virkistyskalastuksessa ja tuoda se erämaasta takaisin lähemmäs ihmistä. Punakylkisenä hohtava rautu on kaikkien Lapin kävijöiden himoitsema saalis tunturialueiden pilkkijärviltä. Siirtoistutuksista hyötyvät luonto, ihmiset ja kulttuuriperintö Ilman istutuksia rautu tulisi häviämään osasta rautujärviä kokonaan. Elävien kalojen siirtoistutuksilla turvataan lajin elinvoimaa ja raudun geeniperimä pysyy mahdollisimman monimuotoisena. Rautuistutukset toteutetaan saman vesistöalueen sisällä. Näin geenikantoja ei sotketa ja toisaalta mahdolliset tautikannat eivät pääse leviämään vesistöalueesta toiseen. Samalla tuntureille saapuvia virkistyskalastaja odottaa maukas saalis. Raudun palauttaminen ja kotiuttaminen kylien lähivesiin on luonut mahdollisuuksia alueen asukkaille ja kalastusmatkailuyrityksille. Siirtoistutukset jatkavat myös saamelaisten perinteistä tapaa siirtää rautua järvestä toiseen lajin levittämiseksi ja kalansaaliin turvaamiseksi. Eläinlääkintäviranomaisten asettamat siirto- ja istutusrajoitukset rajoittavat vesistöjen hoitoa perinteisin istutuksin kasvatuskaloilla. Siirtoistutustoiminta onkin luvanvaraista. Menetelmät istukkaiden pyynnissä ovat monet. Varsinkin Enontekiöllä pilkkiminen on ollut hyvä ja varma menetelmä. Inarissa siirtoraudut on hankittu perinteisesti nuottaamalla ylitiheän kannan Tuulispääjärvestä. Näin on saatu Inarin lähivesiin luonnonvalinnan läpikäyneitä rautuistukkaita. Näätämöjoen vesistöalueella istukkaat tulevat omasta hautomosta, jossa käytetään luonnonkaloista saatu mätiä. Istutuksia toteutetaan kalastuslupatulorahoituksella. Käytännön toteutuksesta vastaavat Metsähallitus yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa. Osana YK:n luonnon monimuotoisuuden teemavuotta Metsähallituksen luontopalvelut julkaisee kuukausittain hyvän uutisen luonnon monimuotoisuudesta. Tämän vuoden aiemmat uutiset olivat: Tammikuu: Saimaannorppa kiittää laajennettuja rauhoitusalueita Helmikuu: Valkoselkätikka rummuttaa yhä lujempaa ja laajemmin Maaliskuu: Jokirapu nappaa tiukasti kiinni auttavaan käteen Lisätietoja: Eräsuunnittelija Markku Seppänen, Metsähallitus, p. 0400 397 535, e-mail: markku.seppanen(at)metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia