LAPIN KANSALLISPUISTOT YLIVOIMAISESTI SUOMEN SUOSITUIMPIA

Suomen suosituin kansallispuisto on Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, jonne tehtiin n. 420 000 käyntiä vuonna 2009. Yhtä selkeänä kakkosena oli Urho Kekkosen kansallispuisto n. 290 000 käynnillään. Lapissa Metsähallituksen luontopalvelujen hoitamiin kansallispuistoihin ja muihin retkikohteisiin tehtiin yhteensä n. 1,8 miljoonaa käyntiä.

Lapin kansallispuistot ovat kooltaan ja käyntimääriltään omaa luokkaansa Suomessa. Pyhä-Luoston kansallispuisto on viidenneksi suosituin puisto. Sinne tehtiin lähes 130 000 käyntiä. Kansallispuistot ja matkailukeskukset muodostavat Lapissa ainutlaatuisia kokonaisuuksia, joilla on suurelta osin yhteiset asiakkaat. Kansallispuistojen lisäksi Lapissa on laaja kirjo muita alueita, jotka houkuttelevat retkeilijöitä ja matkailijoita virkistäytymään luonnossa. Suosittuja käyntikohteita ovat muun muassa Inarin retkeilyalue (100 000 käyntiä), Kilpisjärvi-Käsivarren alue (70 000 käyntiä) sekä Napapiirin retkeilyalue Rovaniemellä (44 000 käyntiä). Luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen, meluton ja saasteeton ympäristö sekä henkisen hyvinvoinnin kokeminen ovat Metsähallituksen tekemien kävijätutkimusten mukaan kaikkein tärkeimpiä syitä lähteä luontoon virkistäytymään. Laadukkailla retkeilypalveluilla varmistetaan kävijöiden ainutkertaiset luontokokemukset sekä turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen myös suosituimmilla kohteilla. Luonnossa virkistäytyminen vaikuttaa myönteisesti kävijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi kävijöiden alueella käyttämä raha kertautuu paikallistaloudessa sekä vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen. Lapin kansallispuistojen kävijöiden rahankäytöstä syntyi 37 miljoonan euron paikallistaloudelliset vaikutukset vuonna 2009. Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa valtion omistamia suojelualueita, kuten kansallispuistoja. Suojelualueiden ja retkikohteiden hoito rahoitetaan valtion budjettivaroin. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Joel Erkkonen, Metsähallitus p. 0205 64 7664, joel.erkkonen(at)metsa.fi www.metsa.fi/asiakastieto

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.