Lemmenjoen kansallispuisto sai hoito- ja käyttösuunnitelman

Ympäristöministeriö vahvisti Suomen suurimmalle kansallispuistolle uudet hoidon ja käytön periaatteet. Metsähallitus laati suunnitelman osallistaen laajasti alueen sidosryhmiä ja kansalaisia.

Hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelma säilyttää kansallispuiston erämaavaeltajan unelmakohteena. Alueen monimuotoinen käyttö on mahdollista jatkossakin ja suunnitelma tukee alueelle tärkeän poronhoidon ja muun perinteisen saamelaiskulttuurin harjoittamista. Paikallisten oikeudet luonnonhyödyntämiseen säilyvät.

Lemmenjoen kansallispuistoon tehdään vuosittain noin 10 000 käyntiä. Ne kohdistuvat pääosin kansallispuiston virkistysvyöhykkeelle: Lemmenjokilaaksoon ja kulta-alueelle. Pienimuotoinen ohjattu matkailutoiminta on puistossa tulevaisuudessakin mahdollista. Luontomatkailua kehitetään yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Virkistysvyöhykkeellä kiinnitetään erityistä huomiota kesäaikaisesta maastoliikenteestä aiheutuvien vaurioiden kunnostamiseen sekä uusien vahinkojen ehkäisyyn. Kansallispuiston sisällä kulkeva Paaraskallan tie suljetaan Inarin ja Kittilän kuntien rajalta. Kansallispuistossa on muita vakiintuneita, kesäaikaisia huoltoreittejä, jotka palvelevat puiston huoltoa, kaivospiirien huoltoa, tutkimustoimintaa, valvontaa ja porotaloutta.

Ympäristöministeriön mukaan suunnitelma tarjoaa hyvän lähtökohdan kansallispuiston toiminnan ohjaamiseen luontoa suojellen ja säästäen. Ministeriön mukaan on perusteltua, että laajassa kansallispuistossa välttämätön maastoliikenne on mahdollista erityisin perustein ja että lähikylien asukkaiden luontomatkailun ja muun matkailun yritystoiminnan edellytykset turvataan. Ministeriön mukaan suunnitelma turvaa myös kullankaivajien lain mukaiset oikeudet. Ympäristöministeriö toteaa myös, että suunnitelman perusteella annettava kansallispuiston järjestyssääntö on tärkeä asiakirja monien toimintojen ohjaamisen sääntelyn kannalta.

Inarin ja osin Kittilän kunnissa sijaitseva Lemmenjoen kansallispuisto edustaa monipuolisesti Pohjois-Lapin luontoa ja maisemia ja on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä suojelualue. Lemmenjokilaakson mäntymetsät edustavat eurooppalaisessa suojelualueverkostossa erityisen tärkeäksi luokiteltuja boreaalisia luonnonmetsiä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma vahvistettiin 28.11.2008.


Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Elina Stolt, Metsähallitus p. 0205 64 7714 tai 0400 -398 983

Suunnitelma: www.metsa.fi/hks
Muuta tietoa alueesta: www.luontoon.fi/lemmenjoki

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia