Linnansaaren torppa on valittu vuoden perinnemaisemaksi

Maatiainen ry on valinnut Linnansaaren kansallispuistossa sijaitsevan torpan ympäristöineen vuoden perinnemaisemaksi 2009. Metsähallitus pitää yllä kansallispuiston pääsaarella Linnansaaressa sijaitsevaa torppaa 1930-luvun asussa. Torppaa ympäröivät maisemat ovat perinteisen kaltaisina niittyinä ja laitumina. Linnansaarella viljellään ja poltetaan vuosittain myös kaskea. Metsähallitus on tehnyt perinnemaiseman hoitotöitä alueella 1980-luvulta alkaen.

Perinteinen maatalous loi ympärilleen laitumia, niittyjä ja kaskimaita. Perinneympäristöt ovat luonnoltaan monimuotoisia ja niillä viihtyy lajistoa, joka on sopeutunut elämään ihmisen muokkaamissa ympäristöissä. Ilman hoitoa perinneympäristöt kasvavat umpeen ja niiden määrä onkin vähentynyt. Noin kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista elää perinnebiotoopeilla. Luontoarvojen lisäksi Metsähallitus hoitaa hallinnoimiensa alueiden kulttuuriperintöä, kuten Linnansaaren torppaa piharakennuksineen. Torpan rakensi saaren ensimmäinen torppari vuonna 1855. Sittemmin metsänvartijan asuntona ja savottamiesten kämppänä toimineen torpan pihapiirissä on säilynyt myös muita vanhoja rakennuksia: aitta, riihi ja savusauna. Maisemaa elävöittävät laidunalueita reunustavat riukuaidat. Viimeiset kasket saaressa poltettiin 1930-luvulla, kunnes Metsähallitus aloitti kaskeamisen uudestaan vuonna 1993. Kaskialoilla viljellään naurista ja ruista perinteisin menetelmin. Niityillä ja laitumilla laiduntaa lampaita ja osaa niityistä hoidetaan niittämällä. Linnansaaren perinnemaisemissa viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit, esimerkiksi erittäin uhanalainen karvakukkajäärä hakee ravintonsa kukkaniityiltä. Linnansaaren perinnemaisemat ovat olleet Metsähallituksen aktiivisessa hoidossa lähes 20 vuoden ajan. Apuna perinnemaiseman hoidossa on ollut mm. WWF, jonka talkooleirejä on järjestetty saaressa. Maatiainen ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vanhojen viljely- ja koristekasvien, alkuperäisten kotieläinrotujen, kulttuurimaisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Lisätiedot: Puistonjohtaja Anne Pyykönen, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut , p. 0205 64 5921 Linnansaaren kansallispuisto ja torppa: www.luontoon.fi/linnansaari Maatiainen ry: www.maatiainen.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.