Löydä Nuuksio -hanke parantaa kansallispuiston palveluita ja kehittää pääkaupunkiseudun viheralueverkostoa

Metsähallituksen luontopalvelut käynnistää Löydä Nuuksio -hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa Nuuksion kansallispuiston retkeilypalveluita ja niiden saavutettavuutta. Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Löydä Nuuksio -hankkeessa parannetaan kansallispuiston retkeilyreittien kestävyyttä ja esteettömyyttä. Tarkoituksena on myös tehdä retkeilijöitä ohjaavat portit ja opasteet reiteille, jotka johtavat kansallispuiston kupeeseen rakennettavaan Suomen luontoa esittelevään luontokeskukseen. Myös tärkeimmille liikenneväylille sijoitetaan opasteet luontokeskukseen. Löydä Nuuksio -hanke kehittää laajemminkin koko pääkaupunkiseudun viheralueverkostoa. Sen tavoitteena on vahvistaa pääkaupunkiseudun luontoympäristön kestävyyttä ja kansainvälistä vetovoimaisuutta sekä sen asukkaiden hyvinvointia. Hanke hyödyttää myös Nuuksion järviylängöllä toimivia matkailu-, virkistyspalvelu- ja ohjelmapalveluyrityksiä Hankkeessa aiotaan myös kehittää Nuuksion kansallispuiston sähköistä asiakaspalvelua. Projektin vaikuttavuutta seurataan innovatiivisella palautejärjestelmällä. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut vastaa Löydä Nuuksio -hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhteistyökumppaneina ovat pääkaupunkiseudun kunnat ja Nuuksion alueen yritykset. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosina 2009 – 2011 on 412 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja valtio rahoittavat 300 000 euroa. Valtion kotimaisesta rahoitusosuudesta vastaa Uudenmaan ympäristökeskus. Pääkaupunkiseudun kunnat osallistuvat hankkeeseen osarahoittajina. Lisätietoja: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut: Koordinaattori Aino von Boehm, puh. 0205 64 4801, GSM 040 763 4381 Kehittämispäällikkö Lasse Lovén, puh. 0205 64 4301, GSM 040 730 6942

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.