Luonnonsuojelua ja kestävää luontomatkailua yli rajojen – Kansainvälinen yhteistyöhanke alkoi Inari–Pasvik-alueella

Julkaistavissa 21.4.2006 klo 12.00

Metsähallitus on käynnistänyt kolmen valtion alueelle ulottuvan ”Inari–Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistämien” -hankkeen. Hankkeen suomalaiset yhteistyöosapuolet ovat Metsähallitus, Inarin kunta ja Lapin ympäristökeskus. Norjasta mukana hankkeessa ovat Sør-Varangerin kunta , Sør-Varanger travel forum, Finnmarkin lääninhallitus, Statskog SF ja Svanhovd Miljøsenter. Venäläisenä yhteistyökumppanina on Pasvikin suojelualue (zapovednik). Hanke saa rahoituksensa pääosin EU:n Interreg IIIA Nord -ohjelmasta. Lähes kaksivuotisen Inari–Pasvik-hankkeen päätavoitteena on kohdealueen luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä luontomatkailu. Tavoitteena on myös alueen viranomaisten, kuntien, matkailuyritysten ja muiden alueen toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ja pysyvän yhteistyöverkoston luominen. Päämääränä on luoda edellytykset kolmen kumppanimaan suojelualueiden toiminnan yhdistämiselle Euroopan kansallispuistojärjestön EuroParcin kriteerien mukaisesti. Yhteispuiston tunnuksen saaminen lisäisi alueen tunnettavuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia. Pitkään jatkunutta kansainvälistä luonnonsuojeluyhteistyötä pyritään kehittämään myös etsimällä keinoja luonnon monimuotoisuuden tutkimus- ja seurantajärjestelmien yhdenmukaistamiseksi. Kohdelajeja ovat erityisesti karhu ja maakotka, joiden kantoja on seurattu kunkin maan alueella vaihtelevin käytännöin. Hankkeen aikana kerätään myös muuta alueen laji- ja elinympäristötietoa sekä selvitetään mahdollisuuksia luoda yhteinen tietokanta seurantaa varten. Vilkastuva luontomatkailu luo alueelle uusia kehittämistarpeita. Hankkeen aikana luodaan kestävän luontomatkailun ohjeisto yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa, tuotetaan luontomatkailua tukevaa opastusmateriaalia ja järjestetään alueen luontoon ja sen kestävään käyttöön liittyvää koulutusta. Hankkeen avulla pyritään edistämään myös rajat ylittävää yhteistyötä paikallisten matkailutoimijoiden välillä. Suomessa Vätsärin erämaa-alueella ja Norjassa Övre Pasvikin kansallispuistossa jo olemassa olevat polut ja niiden merkinnät on tarkoitus yhdistää luontomatkailun edistämiseksi.Yhtenäiset reittimerkinnät ja hankkeessa tuotettavat opastemateriaalit tukevat luontomatkailua. Alueen kestävän käytön edistämiseksi otetaan suunnittelussa huomioon myös taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Erityisesti alueen matkailuyrittäjät, asukkaat ja matkailijat hyötyvät hankkeen myötä kehittyvästä palvelu- ja opastustarjonnasta. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Tätä yhteistyötä pyritään tiivistämään järjestelmällä hankken aikana yleisötilaisuuksia, kokouksia ja neuvonpitoja. Lisätietoja: Projektikoordinaattori Eija Ojanlatva, gsm 040 739 4558 Projektitiedottaja Tanja Kyykkä, gsm 040 739 4806 Hankkeen Internet-sivut: www.pasvik-inari.net www.metsa.fi/natural/cooperation/inaripasvik/first.htm

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit