Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettiin Hämeen suojelualueiden laajentaminen

Metsähallituksessa on tänä syksynä vahvistettu Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus kaudelle 2009–2013. Sen tuloksena Metsähallituksen maita ja vesiä hyödynnetään jatkossakin monipuolisesti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavalla toimintalinjalla. Luonnonsuojelualueverkosto laajenee ja valtion talousmetsistä saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen maankäyttöä. Hämeessä suojelualueita laajennetaan valtion mailla 547 hehtaarilla. Metsätalouskäytöstä pysyvästi suojeluun siirrettäviä valtion maiden kohteita on alueella yhdeksän. Kohteet on rajattu nykyisiin suojelualueisiin liittyviin valtion talousmetsiin. Toimenpiteellä Metsähallitus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO), jossa yhtenä osana valtion metsiä käytetään suojelualueiden laajentamiseen kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suojeluun valituista kohteista tullaan perustamaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Hämeen yhdeksän kohteen maapohjan ja puuston yhteenlaskettu käypä arvo on 3,0 miljoonaa euroa. Kohteilla tullaan lähivuosina tekemään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä. Niiden tavoitteena on nopeuttaa metsien ja soiden kehittymistä luonnontilaiseen suuntaan. Tammelan ja Someron kohteet ovat Liesjärven kansallispuiston pienehköjä täydennyksiä. Ne ovat pääosin hoidettuja metsä- ja suoalueita. Tervalamminsuon kohteeseen sisältyy n. 3,5 km Onkimaanjärven rantoja. Hämeenlinnan Nerosjärvellä suojeluun siirtyy joukko saaria ja reheviä ranta-alueita. Hälvälän alue on jatkoa Hollolan Tiirismaan pohjoisrinteen suojelukohteiden ketjulle. Alue on poikkeuksellisen rehevä ja sieltä on tavattu mm. uhanalaista sammallajistoa. Asikkalan Urajärven alue sijoittuu seudulle, jossa suojelukohteiden verkosto kaipaa täydennystä. Siihen sisältyy merkittävä määrä rakentamattomia rantoja. Se on tärkeä mm. uhanalaisen valkoselkätikan kannalta. Alueen jyrkät maastonmuodot luovat luontoon suurta vaihtelua. Metsät ovat monipuolisia lehtomaisen rehevistä aina karuihin kalliomänniköihin asti. Tiedot kohteista: (kunta, kohde, kokonaismaa-ala hehtaareina) Hämeenlinna, Hätilä, 79 ha Hämeenlinna (Lammi), Nerosjärvi, 98 ha Hattula, Sattula, 17 ha Tammela, Tervalamminsuo, 107 ha Somero, Tartlamminsuo, 20 ha Humppila, Peiliösuo, 5 ha Pälkäne, Rautajärvi-Äikkäänselkä, 47 ha Asikkala, Urajärvi, 136 ha Hollola, Hälvälä, 38 ha Kartat kohteista: Suojelualueiden laajennusalat valtionmailla (www.metsa.fi/metso) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Sivut/Suojalueidenlaajennusalatmaakunnittainvaltionmailla.aspx Lisätietoja: Suojelubiologi Seppo Kallonen, luontopalvelut, p. 0400 333 658 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous, p. 040 732 4463

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit