Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettiin Lounais-Suomen suojelualueiden laajentaminen

Metsähallituksessa on tänä syksynä vahvistettu Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus kaudelle 2009–2013. Sen tuloksena Metsähallituksen maita ja vesiä hyödynnetään jatkossakin monipuolisesti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavalla toimintalinjalla. Luonnonsuojelualueverkosto laajenee ja valtion talousmetsistä saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen maankäyttöä. Lounais-suomen suojelualueita laajennetaan valtion mailla 608 hehtaarilla. Metsätalouskäytöstä pysyvästi suojeluun siirrettäviä valtion maiden kohteita on alueella neljä. Kohteet on rajattu nykyisiin suojelualueisiin liittyviin valtion talousmetsiin. Toimenpiteellä Metsähallitus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO), jossa yhtenä osana valtion metsiä käytetään suojelualueiden laajentamiseen kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suojeluun valituista kohteista tullaan perustamaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Lounais-Suomen neljän kohteen maapohjan ja puuston yhteenlaskettu käypä arvo on 1,8 miljoonaa euroa. Alueilla tehdään tulevien vuosien aikana ennallistamistöitä kuten ojien tukkimista, pienaukotusta ja polttoja. Raasin alue täydentää Varsinais-Suomen laajinta erämaista aluetta Kurjenrahkan kansallispuiston ja Vaskijärven luonnonpuiston välimaastossa. Skinnarvikissa suojelualue laajentuu saariston rantametsillä ja toisaalta rehevällä kallionvälilaaksolla. Sälttöön alue Merikarvialla on maankohoamisrannikon alavaa rantametsää. Tartlamminsuo sijaitsee Liesjärven kansallispuiston kupeessa. Tiedot kohteista:(kunta, kohde, kokonaismaa-ala hehtaareina) Yläne, Raasi, 329 ha Kemiönsaari, Skinnarvik, 225 ha Merikarvia, Sälttöö, 34 ha Somero, Tartlamminsuo, 20 ha Kartat kohteista: Suojelualueiden laajennusalat valtionmailla (www.metsa.fi/metso) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Sivut/Suojalueidenlaajennusalatmaakunnittainvaltionmailla.aspx Lisätietoja: Suunnittelija Johanna Ruusunen , luontopalvelut, p. 040 757 8697 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous, p. 040 732 4463

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit