Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettiin Päijät-Hämeen suojelualueiden laajentaminen

Metsähallituksessa on tänä syksynä vahvistettu Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus kaudelle 2009–2013. Sen tuloksena Metsähallituksen maita ja vesiä hyödynnetään jatkossakin monipuolisesti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavalla toimintalinjalla. Luonnonsuojelualueverkosto laajenee ja valtion talousmetsistä saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen maankäyttöä. Päijät-Hämeen ja sen lähiseudun suojelualueita laajennetaan valtion mailla 1 273 hehtaarilla. Metsätalouskäytöstä pysyvästi suojeluun siirrettäviä valtion maiden kohteita on alueella kahdeksan. Kohteet on rajattu nykyisiin suojelualueisiin liittyviin valtion talousmetsiin. Toimenpiteellä Metsähallitus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO), jossa yhtenä osana valtion metsiä käytetään suojelualueiden laajentamiseen kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suojeluun valituista kohteista tullaan perustamaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Päijät-Hämeen ja ympäristön kahdeksan kohteen maapohjan ja puuston yhteenlaskettu käypä arvo on 6,8 miljoonaa euroa. Kohteilla tullaan lähivuosina tekemään ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä. Niiden tavoitteena on nopeuttaa metsien ja soiden kehittymistä luonnontilaiseen suuntaan. Heinolan Paistjärven alue on Hämeen laajin yksittäinen kohde. Sillä täydennettiin aiempaa suojelukohdetta erityyppisillä metsäisillä osilla ja pienvesillä. Alueisiin sisältyy useita tärkeitä valkoselkätikan elinympäristöjä. Hartolan Jääsjärvellä täydennettiin olemassa olevia suojelukohteita rehevillä lehtomaisilla metsillä. Hälvälän alue on jatkoa Hollolan Tiirismaan pohjoisrinteen suojelukohteiden ketjulle. Alue on poikkeuksellisen rehevä ja sieltä on tavattu mm. uhanalaista sammallajistoa. Asikkalan Urajärven alue sijoittuu seudulle, jossa suojelukohteiden verkosto kaipaa täydennystä. Siihen sisältyy merkittävä määrä rakentamattomia rantoja. Se on myös tärkeä uhanalaisen valkoselkätikan kannalta. Alueen jyrkät maastonmuodot luovat luontoon suurta vaihtelua. Metsät ovat monipuolisia lehtomaisen rehevistä aina karuihin kalliomänniköihin asti. Tiedot kohteista:(kunta, kohde, kokonaismaa-ala hehtaareina) Asikkala, Urajärvi, 136 ha Heinola, Paistjärvi, 299 ha Heinola, Nuhjakka, 5 ha Hartola, Jääsjärvi-Vehkasalo, 82 ha Hollola, Hälvälä, 38 ha Hämeenlinna (Lammi), Nerosjärvi, 98 ha Kuhmoinen, Kärppäjärvi, 568 ha Pälkäne, Rautajärvi-Äikkäänselkä, 47 ha Kartat kohteista: Suojelualueiden laajennusalat valtionmailla (www.metsa.fi/metso) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Sivut/Suojalueidenlaajennusalatmaakunnittainvaltionmailla.aspx Lisätietoja: Suojelubiologi Seppo Kallonen, luontopalvelut, p. 0400 333 658 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous, p. 040 732 4463

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit