Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettiin pohjoisen Keski-Suomen suojelualueiden laajentaminen

Metsähallituksessa on tänä syksynä vahvistettu Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus kaudelle 2009–2013. Sen tuloksena Metsähallituksen maita ja vesiä hyödynnetään jatkossakin monipuolisesti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavalla toimintalinjalla. Luonnonsuojelualueverkosto laajenee ja valtion talousmetsistä saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen maankäyttöä. Pohjoisen Keski-Suomen suojelualueita laajennetaan valtion mailla 900 hehtaarilla. Metsätalouskäytöstä pysyvästi suojeluun siirrettäviä valtion maiden kohteita on alueella viisi. Kohteet on rajattu nykyisiin suojelualueisiin liittyviin valtion talousmetsiin. Toimenpiteellä Metsähallitus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO), jossa yhtenä osana valtion metsiä käytetään suojelualueiden laajentamiseen kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suojeluun valituista kohteista tullaan perustamaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Pohjoisen Keski-Suomen viiden kohteen maapohjan ja puuston yhteenlaskettu käypä arvo on 2,3 miljoonaa euroa. Alueilla tehdään tulevien vuosien aikana ennallistamistöitä kuten puuston poistoa soilta, ojien tukkimista, pienaukotusta ja polttoja. Huminakangas on erämainen alue, jossa on kivikkoisia mäntykankaita ja pirunpeltoja. Mustan Köykyn alue yhdistää Pitkäjärven kupeessa olevat suot, Likonevan ja Mustan-Köykyn nevan yhdeksi suojelualuekokonaisuudeksi. Kivinevan suojelualueen laajennus sisältää vanhoja mäntymetsiä aihkeineen. Raakkipurolla on vanhoja korpimetsiä, reheviä soita ja lehtipuuvaltaisia nuoria metsiä. Lehtisennevan laajennus liittää suojelualueen tiettömän takametsän suojelualueeseen. Tiedot kohteista: (Kunta, Kohde, Kokonaismaa-ala hehtaareina) Kinnula, Huminakangas, 538 ha Kinnula/Pihtipudas, Musta Köykky, 102 ha Viitasaari, Kivineva, 42 ha Kannonkoski, Raakkipuro, 203 ha Saarijärvi, Lehtisenneva, 15 ha Kartat kohteista: Suojelualueiden laajennusalat valtionmailla (www.metsa.fi/metso) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Sivut/Suojalueidenlaajennusalatmaakunnittainvaltionmailla.aspx Lisätietoja: Vastaava suojelubiologi Panu Kuokkanen, luontopalvelut, p. 0400 381 298 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous, p. 040 732 4463

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit