Luontomatkailun professuurille uusi viisivuotiskausi

Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus ja Lapin yliopisto ovat allekirjoittaneet sopimuksen luontomatkailun yhteisprofessuurin jatkamisesta viidellä vuodella 1. helmikuuta 2008 alkaen.

Luontomatkailun professuuri perustettiin Metsäntutkimuslaitoksen aloitteesta vuoden 2002 alussa, ja se on alansa ainoa professuuri Suomessa. Metlan tavoitteena on tuottaa viran kautta tietoa etenkin metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista ja niiden yhteensovittamisesta sekä hyödyntämisestä. Professuurin avulla pyritään vastaamaan myös yhteiskunnan aluepoliittisiin kehitystarpeisiin.

Luontomatkailun professori tekee tieteenalansa tutkimusta ja osallistuu alan kehittämiseen. Viran alaksi on määritelty luontomatkailun ja metsien muiden käyttömuotojen väliset ristiriidat ja niiden yhteensovittaminen, metsäluontoon perustuvan matkailun, virkistyskäytön ja aluetaloudellisten vaikutusten suunnittelu, tutkiminen ja kehittäminen sekä kestävä luontomatkailu.

Luontomatkailun professori osallistuu tutkijoiden tieteelliseen ohjaamiseen ja tutkijakoulutukseen sekä antaa opetusta Lapin yliopistossa. Lisäksi professori koordinoi Metsäntutkimuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin yliopiston välistä tutkimusyhteistyötä, edistää ulkopuolisten resurssien hankintaa sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

– Viran hoitaja on vastannut Lapin yliopistossa perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä luontomatkailun jatkokoulutuksesta. Professuurin ensimmäisen viisivuotiskauden aikana opetus on vakiinnutettu ja suuntautumisvaihtoehtoon on luotu selkeä ja vetovoimainen profiili, Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan dekaani Jari Stenvall sanoo.

Metsähallitus, joka on alusta alkaen ollut rahoittamassa luontomatkailuun keskittyvää professuuria, haluaa jatkossakin olla mahdollistamassa luontomatkailun korkeatasoisen tutkimustoiminnan jatkumista Lapissa. Kehitysjohtaja Tapio Pouta Metsähallituksesta pitää rahoittajan roolia luontevana, onhan Metsähallitus Pohjois- ja Itä-Suomessa suuri maanhaltija sekä keskeinen luontomatkailun edellytysten kehittäjä että yksi alan suurimmista toimijoista.

– Tutkimus on parantanut yhteistyötämme Lapin yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa sekä auttanut meitä toimintaympäristön hahmottamisessa. Olemme myös saaneet käytännön työkaluja esimerkiksi kansallispuistojen hoidon ja käytön suunnitteluun, minkä lisäksi myös liiketoimintatulosalueemme, kuten Villi Pohjola ovat hyötyneet alan tutkimuksesta, muistuttaa kehitysjohtaja Pouta.

Professuuria hoitaa tällä hetkellä maatalous- ja metsätieteiden tohtori Liisa Tyrväinen. Uusi viisivuotiskausi tulee haettavaksi ja täytettäväksi Metsäntutkimuslaitosta koskevien professorin virantäyttösääntöjen mukaisesti. Viran sijoituspaikkana on Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen toimintayksikkö.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Leena Paavilainen, Metsäntutkimuslaitos, gsm 050 391 2020

Kehitysjohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus, gsm 0400 295 909

Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan dekaani Jari Stenvall, Lapin yliopisto
gsm 040 828 4350

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit