Luontopalvelujen rahoitus on turvattava

Kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden suosio käyntikohteina on ollut jatkuvassa kasvussa, samoin kuin kävijämäärät monilla talousmetsäalueillakin. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että luonnonsuojelualueiden virkistys- ja matkailukäytön edellytyksiä tulee parantaa.

”Maan hallituksen linja noudattaa tässä selvästi Metsähallituksen tahtoa. Toivomme suojelualueille entistä suurempaa suosiota, ja niistä entistä enemmän hyötyjä alueiden kehittämiseen ja paikallisyhteisöille”, Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas sanoi tänään laajennetun luontokeskus Kellokkaan avajaisissa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

Samalla Metsähallitus korostaa näiden alueiden luonnonsuojelullista merkitystä ja herkkyyttä. Kävijämäärien kasvua tulee hallita niin, että matkailu säilyy ekologisesti kestävänä ja suojelualueiden monimuotoisuustavoitteet saavutetaan.

Kangas kiinnitti puheessaan huomion myös siihen, että Metsähallituksen hallinnassa olevilla mailla olevat virkistyspalvelut ja -rakenteet rahoitetaan valtion budjettivaroilla. ”Niitä ei rahoiteta eikä niitä saa rahoittaa metsätalouden tai muun liiketoimintamme tuloilla. Sen estää lainsäädäntö”.

Kangas sanoi olevansa huolestunut budjettirahoituksen riittävyydestä jatkossa. ”Pelättävissä oleva virkistyspalvelujen rahoituksen väheneminen ja samanaikainen kävijämäärien voimakas kasvu olisi vaarallinen yhdistelmä. Pidemmän päälle se paitsi heikentäisi suojelualueiden virkistys- ja matkailukäytön edellytyksiä myös uhkaisi luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Kävijämäärien kasvu on toivottavaa ja rahoituksen pysyminen samassa tahdissa vielä toivotumpaa”, Kangas linjasi.

Kellokkaan uusi näyttely ”Meän elämää” on tuotettu Euroopan Unionin Aluekehitysrahaston Interreg III A Pohjoinen -ohjelman tuella. Lisäksi näyttely ja luontokeskuksen laajentaminen ovat saaneet tukea VILMAT-ohjelmalta, jolla Suomen valtio on jo monen vuoden ajan rahoittanut luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytysten parantamista.

Kankaan mukaan VILMAT-ohjelma tarvitsee nyt uutta virtaa, sillä ainakin Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon tehdyt investoinnit ovat lisänneet Metsäntutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan selvästi kävijämääriä. ”Noin kahdeksan miljoonan euron investoinnin lasketaan tuovan kymmenen vuoden aikana yhteensä 32 miljoonaa euroa tuloja ja 318 työvuotta. Siis 3,2 miljoonaa euroa ja noin 32 henkilötyövuotta vuodessa”, Kangas selvitti.

VILMAT-investoinneista hyötyvät paitsi jokamiehenoikeuksin omaehtoisesti ulkoilevat myös yrittäjät ja paikallistalous. Tänään avattu uudistettu ja laajennettu luontokeskus Kellokas on upea näyte yhteistoiminnan ja verkostojen voimasta, joka ulottuu jopa valtakunnan rajojen yli. Näyttelyn vihkiäistilaisuuden nauhanleikkaajana toimivat Lapinläänin maaherra Hannele Pokka ja Norrbottenin lääninneuvos Håkan Spett.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, puh. 040 570 9307
Puistonjohtaja Hely Juntunen, puh. 0400 219 287
Toimitusjohtaja Jyrki Kangas, puh. 0205 64 4201
www.metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit