Matkailuyrittäjille oma opaskirja Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta

Pallas-Ylläs matkailurinki II -vaihe -hankkeessa on laadittu yrittäjien ja muiden puistonystävien käyttöön Pallas-Yllästunturin kansallispuiston matkailuyrittäjän opas.

Opas on käytännönläheinen tietopaketti niin yrittäjien kuin oppilaitosten ja muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Oppaaseen on koottu kaikki kansallispuistossa toimivalle yrittäjälle tarpeellinen tieto sekä vinkkejä nähtävyyskohteista ja aiheita omaan ideointiin. Opas sisältää puiston käyttäjälle välttämätöntä tietoa ja oivalluksia tuottavaa opastusaineistoa sekä kansallispuiston suojelun perusteita. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston matkailuyrittäjän opas löytyy myös selailtavana nettiversiona.

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koordinoima Pallas - Ylläs matkailurinki vaihe II -hanke jatkuu Kolarissa 31.1.2011 asti. Kehittämishankkeessa panostetaan erityisesti Kolarin pienten matkailuyritysten verkostoitumiseen ja yhteisiin toimintatapoihin. Samalla kehitetään kestävän matkailun periaatteita Pallas - Yllästunturin kansallispuiston käyttöön. Kulttuuri- ja luontomatkailutuotteiden saatavuuden edistämisessä halutaan tukeutua yhä enemmän myös Pallas - Yllästunturin kansallispuiston tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tuotteita ja palveluita kehitetään sekä kansallispuistossa että sen ympäristössä kestävän luontomatkailun teemaan soveltuen. Hankkeen ovat rahoittaneet Lapin ELY - keskuksen maaseutupalvelut, Ylläksen alueen yrittäjät sekä Kolarin kunta.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Maarit Kyöstilä, Metsähallitus, p. 040 700 6513, (maarit.kyostila@metsa.fi)
Projektikoordinaattori Tapani Haapasaari, Lapin yliopisto, p. 040 516 2471, (tapani.haapasaari@ulapland.fi)

Lisää tietoa:

Metsähallitus, PL 8016, Koskikatu 44-46 (käyntiosoite), 96101 Rovaniemi www.metsa.fi

Vuosi 2010 on YK:n luonnon monimuotoisuuden vuosi, jota Suomessa vietetään teemalla Luonnon monimuotoisuus: Elämän ehto. Tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä on kattava luonnonsuojelualueverkosto. Suomessa Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa Suomen kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita. Vastaamme myös valtakunnallisesti merkittävien uhanalaisten lajien, kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta, ja huolehdimme kestävistä retkeily-, erä- ja kalastuspalveluista

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit