Matti Kallio Siemen Forelia Oy:n toimitusjohtajaksi

Metsähallituksen omistaman metsäpuiden siemeniä tuottavan Siemen Forelia Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu MMM Matti Kallio. Hän on aikaisemmin työskennellyt Valtrassa tuotehallinnan päällikkönä. Yhtiön nykyinen johtaja Päivi Salpakivi-Salomaa siirtyy UPM-Kymmene Oyj:n ympäristöjohtajaksi

Siemen Forelia panostaa voimakkaasti metsänjalostustutkimuksen tuotteistamiseen tavoitteena metsänkasvun parantaminen niin laadultaan kuin määrältään. Yhteistyö alan toimijoiden ja Suomen johtavien jalostus- ja siementutkijoiden välillä on aktiivista. Siementen alkuperän, kestävyys- ja laatuominaisuuksien sekä sopeutumisen kehittämisessä on suuria mahdollisuuksia, jo ilmastonmuutosten aiheuttamien haasteiden eli hiilensidonnan ja ympäristönäkökulmienkin kannalta. - Siemenhuollon varmistaminen ja kehittäminen on metsätaloudelle strateginen kysymys. Metsäsektorin korkealaatuiset lopputuotteet edellyttävät korkealaatuista raaka-ainetta. Se syntyy pitkäjänteisen prosessin lopputuotteena. Tämän prosessin alkupäässä on laadukas metsäpuun siemen, sanoo Metsähallituksen liiketoimintaporfolion johtaja, Siemen Forelia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilmo Kolehmainen. Siemenalalla on Kolehmaisen mukaan paljon kehittämismahdollisuuksia. Kallion uudistumisvalmius sekä uteliaisuus yhdistettynä Siemen Forelian ammattilaisten huippuosaamiseen vie yhtiötä haluttuun suuntaan. Kallio ottaa toimitusjohtajan vastuut 17. toukokuuta. Yhtiön vt. toimitusjohtajana 1.-16.5.2010 välisenä aikana toimii markkinointijohtaja Kari Lahtinen. - Uskon, että kokemukseni uusien asioiden johtamisesta ja yhteistyöverkostojen luomisesta on hyödyksi, Kallio summaa. Siemen Forelia Oy on Suomen suurin metsäpuiden siementen tuottaja. Se vastaa myös metsäpuiden siementen Pohjois-Suomen varmuusvarastoinnista. Siemensadon onnistuminen on hyvin pitkälle luonnonolosuhteista riippuvainen. Lapin pohjoisimmissa osissa on ollut jo pitkään niukkuutta siemenistä, myös Etelä-Suomessa tilanne kuusen siemenviljelyssiementen osalta on ollut heikko. Varsinaista pääartikkelia, männyn jalostettua siementä on kuitenkin riittänyt hyvin sekä taimitarhoille että metsäkylvöön. Siemenhuollon merkitystä kuvaa se, että vuosittaisesta liki 150.000 hehtaarin uudistusalasta noin 80 prosenttia uudistetaan kylväen tai istuttaen. Metsä- ja taimitarhakylvöissä tarvitaan vuosittain noin 11.000 kg metsäpuun siementä eli keskimäärin noin 1,5 miljoonaa litraa käpyjä. Noin puolet siementarpeesta on jalostettua siemenviljelyssiementä, loput ohjatuilla hakkuukeräyksillä hankittua metsikkösiementä. Lisätietoja: Pasi Korteniemi, hallituksen vpj, Siemen Forelia Oy, puh. 040 571 6420 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, Metsähallitus, puh. 040 570 9307 Matti Kallio, puh. 040 861 2507 Siemen Forelia Oy on Metsähallitus-konsernin omistama tytäryhtiö. Se on Suomen suurin jalostetun siemenen tuotantoon ja kauppaan erikoistunut yhtiö. Lisäksi se tarjoaa monipuolisia siemeneen liittyviä palveluja. Siemen Forelian asiakkaita ovat yksityiset metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, taimituotantoyhtiöt, metsäteollisuus ja julkisyhteisöt.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.