MERKITTÄVÄ RAKENNEJÄRJESTELY METSÄTAIMIEN TUOTANNOSSA: FORELIA OY JA FIN TAIMI OY YHDISTYVÄT

Julkaistavissa 2.5.2007 klo 14:30

Metsätaimialalle syntyy uusi vahva toimija, kun Forelia Oy ja Fin Taimi Oy yhdistävät toimintonsa. Yhtiöt ovat tehneet tänään 2.5.2007 esisopimuksen toimintojensa yhdistämisestä. Lopullinen yhdistymissopimus on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuussa.

Kaupan tavoitteena on luoda valtakunnallisesti merkittävä metsäpuiden taimia tuottava ja myyvä toimija, jonka toiminnassa säilyy vahva alueellisuus koko maan kattavan tuotannon ja jakelun kautta. Vahva yhtiö pystyy turvaamaan kotimaisten taimien saatavuuden ja valtakunnallisen asiakaspalvelun ansiosta palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Kasvavan kotimaisen kysynnän lisäksi yhtiö tähtää myös viennin kasvattamiseen.

”Toimintojen yhdistämisellä voidaan parantaa taimituotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä olennaisesti esimerkiksi tuotantolinjoja keskittämällä. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kotimaisen puun käyttö ja metsien uudistamispinta-alat ovat kasvamassa”, Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas sanoo.

”Samanaikaisesti vaatimukset metsien tuoton kasvattamiseksi lisääntyvät. Onnistuneen metsien uudistamisen ja sitä kautta sujuvan taimihuollon merkitys korostuu näin entisestään”, Kangas muistuttaa.

Valtaosa metsäpuiden taimista tuotetaan taustaltaan valtio-omisteisissa yrityksissä. Taimiala on pitkään ollut taloudellisissa vaikeuksissa ja maa- ja metsätalousministeriö on perännyt yhtiöiltä toimialajärjestelyjä kilpailukykyisen kotimaisen taimituotannon turvaamiseksi.

”Forelian ja Fin Taimen liiketoimintojen yhdistäminen selkeyttää hajanaista alaa. Kyseessä onkin alan merkittävin kehitysaskel metsäkeskusorganisaatiossa 1990-luvun alussa tehdyn taimituotannon yhtiöittämisen jälkeen”, Fin Taimi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Suihkonen sanoo.

Esisopimuksen mukaan Metsähallitus saa uudessa yhtiössä osake-enemmistön. Esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen tehdään lisäselvitykset ja toimenpiteet järjestelyn toteuttamiseksi. Lopulliset päätökset yhdistymisestä tekevät Forelia Oy:n ja Fin Taimi Oy:n yhtiökokoukset, jotka on määrä pitää kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyminen toteutetaan siten, että molempien yhtiöiden osaaminen ja olemassa olevat tuotantoresurssit hyödynnetään uuden yhtiön toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Syntyvän yhtiön liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 molempien yhtiöiden tulos oli tappiollinen. Yhtiöissä tehdään vajaa 200 henkilötyövuotta. Tälle vuodelle suunniteltujen sopeuttamistoimien jälkeen uuden yhtiön ennustetaan nousevan voitolle vuonna 2008.Siementuotanto eriytetään

Toimialaa selkeyttää merkittävästi myös se, että samassa yhteydessä merkittävä osa maamme metsäpuiden siemenhuoltoa eriytetään taimituotannosta. Metsähallitus irrottaa nykyisin Forelia Oy:n osana olevan siementuotannon ja muodostaa siitä täysin omistamansa Siemen Forelia Oy:n. Siemen Forelia Oy tulee olemaan toinen merkittävä suomalainen siemenmateriaalin tuottaja yhdessä Tapion siemenkeskuksen kanssa.

”Perustettavalla Siemen Forelia Oy:llä tulee olemaan aiempaa paremmat resurssit kehittää siemenhuoltoa Suomessa. Hanke on myös läpinäkyvyyssyistä perusteltu”, pääjohtaja Jyrki Kangas sanoo.

Siemen Forelian liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa. Forelia Oy:n siementuotannossa työskentelevät kymmenen työntekijää siirtyvät nykyisin työehdoin uuden Siemen Forelia Oy:n palvelukseen.Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Tavaila, Forelia Oy, gsm 050 369 3020
Hallituksen puheenjohtaja Matti Suihkonen, Fin Taimi Oy, gsm 0500 253 093
Toimitusjohtaja Jukka Nerg, Fin Taimi Oy, gsm 040 716 9542
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, Metsähallitus, gsm 040 570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit