Metlan suojelualueita siirtyi Metsähallitukselle

Kaksitoista Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualuetta siirtyi Metsähallitukselle vuoden 2008 alussa. Alueiden pinta-ala on yhteensä 6 560 hehtaaria. Tunnetuimmat näistä ovat Kolin kansallispuisto, Mallan luonnonpuisto ja Punkaharjun luonnonsuojelualue. Siirtyvien alueiden hoidon taso ja tutkimustoiminta säilyvät.

Kolin kansallispuistossa Enon ja Kontiolahden kuntien ja Lieksan kaupungin alueella jatketaan Kolin kansallismaiseman ytimen ja vaara-alueen metsien suojelua sekä ylläpidetään kaski- ja niittytalouden perinneympäristöjä ja niiden kasviyhdyskuntia. Kolin kansallispuiston luontokeskus Ukko siirtyy niin ikään Metsähallitukselle. Hotelli Kolin ja sen laskettelurinteiden vuokrasopimukset jatkuvat ja siirtyvät Metsähallitukselle. Kansallispuistoa kehitetään jatkossakin tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Mallan luonnonpuiston kasvillisuus Enontekiön kunnassa Käsivarressa on rehevää ja siellä viihtyvät lukuisat harvinaiset kasvi- ja perhoslajit. Luonnonpuistossa, jonka tehtävänä on palvella ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta, saa liikkua kesäaikaan merkittyä polkua pitkin ja talvella hiihtää vapaasti. Mallan luonnonpuisto on maamme ainoa luonnonsuojelualue, jossa porojen laidunnus ei ole sallittua. Mallalle suuntaavia retkeilijöitä opastetaan edelleen Metsähallituksen Kilpisjärven luontotalossa.

Punkakarjun luonnonsuojelualue Punkaharjun kunnassa on myös yksi maamme kansallismaisemista. Luonnonsuojelualueen tavoitteena on säilyttää Puruveden ja Pihlajaveden välinen harjumuodostuma, joka on geologisesti ja maisemaltaan arvokas alue myös matkailun kannalta. Luonnonsuojelualueen ja Punkaharjun tutkimusmetsien virkistyskäyttöä reitistöineen ja palvelurakenteineen kehitetään yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa.

Muut Metsähallitukselle siirtyvät luonnonsuojelualueet ovat Vesijaon luonnonpuisto Padasjoella, Saanan luonnonsuojelualue Enontekiöllä, Solbölen ja Knopön lehtojensuojelualue Tammisaaressa, Liimanninkosken lehtojensuojelualue Muhoksella, Kaihuanvaaran lehtojensuojelualue Rovaniemellä, luonnonsuojelualueet Ilveskallio Lapinjärvellä, Matolammi Jämsässä ja Elämänmäki Vilppulassa. Näillä alueilla jatketaan tutkimustoimintaa edelleenkin.

Vuoden vaihteessa siirtyi luonnonsuojelualueita myös Maatalouden tutkimuslaitokselta Metsähallitukselle: Kirmunharjun ja Peiliönsuon luonnonsuojelualueet Jokioisissa ja Laajoen suisto Mietoisissa. Näiden pinta-ala on yhteensä 146 hehtaaria.

Metsähallitus turvaa tutkimustoiminnan jatkumisen Metlalta siirtyvillä mailla

Nyt toteutettu hallinnansiirto on osa valtion omistamien metsien keskittämistä Metsähallitukselle. Samalla täsmennetään Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen työjakoa. Siirrossa otetaan huomioon myös valtion tuottavuusohjelman tavoitteet. Edellinen hallinnansiirto toteutettiin vuoden 2002 alussa, jolloin Metsähallitukselle siirtyivät vuonna 1938 perustetut, maamme ensimmäiset kansallispuistot: Pallas-Ounastunturi ja Pyhätunturi. Sittemmin molempia puistoja on laajennettu ja ne tunnetaan Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luoston kansallispuistoina.

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa valtion maiden suojelualueverkostoa, johon kuuluvat kaikki maamme 35 kansallispuistoa ja 19 luonnonpuistoa. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, luonnon nähtävyyksiä, joiden ensisijainen tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuus. Luonnonpuistot palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta.

Metsähallituksen toimitusjohtaja Jyrki Kangas ja Metlan ylijohtaja Hannu Raitio painottivat strategisen kumppanuuden merkitystä puhuessaan Kannuksessa 10.1 järjestetyssä tilaisuudessa.

Lisätietoa tutkimustoiminnan jatkumisesta:

Metsähallituksen tiedote 10.1.2008: Metsähallitus turvaa tutkimustoiminnan jatkumisen Metlalta siirtyvillä mailla (www.metsa.fi)
Metsähallituksen tiedote 21.11.2007: Metsähallitus ja Metla allekirjoittivat puitesopimuksen tutkimusmetsien käytöstä

Alueista ja hallinnan siirrosta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:
Apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, puh. 0205 64 4388
Puistonjohtaja Kyösti Tuhkalainen, puh. 0205 64 5720

sekä verkkosivuilta:
www.luontoon.fi/koli
www.metsa.fi/suojelualueet
Ympäristöministeriön tiedote 29.11.2007 (www.ymparisto.fi)
Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa