Metsähallitukselle tunnustusta saamen kielen käytöstä

Saamelaiskäräjien kielineuvosto päätti yksimielisesti myöntää Metsähallitukselle saamen kieliteko -palkinnon tänään Levillä.  Tilaisuus on historiallinen, sillä tämä palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa. Saamelaiskäräjät on perustanut saamen  kieliteko-palkinnon, jotta se antaisi tunnustusta saamenkielisten  palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta  työstä Suomessa.

- Metsähallitus on aktiivisesti kääntänyt palvelujaan saamen kielille  ja toiminut esimerkkinä muille viranomaisille saamen kielilain  velvoitteiden toteuttamisessa. Metsähallituksella on käynnissä  pitkäjänteinen prosessi saamenkielisten palvelujen kehittämiseksi.  Myös saamenkielisen tiedottajan palkkaaminen vuonna 2008 on yksi  osoitus Metsähallituksen aktiivisuudesta ja esimerkillisyydestä  saamenkielisten palvelujen tuottamisessa, kielineuvoston puheenjohtaja  Erkki Lumisalmi sanoo.

Saamelaiskäräjien kielineuvosto perustelee päätöstään myös, että  Metsähallitus on edistänyt saamen kielen asemaa verkkoviestinnässään,  asiakaspalvelussaan ja tiedotustoiminnassaan. Saamelaisten kannalta  Metsähallituksen saamenkielinen verkkopalvelu (lundui.fi ja metsa.fi)  on erinomainen. Siitä on löydettävissä hyödyllistä tietoa  Metsähallituksen palveluista ja toiminnasta. Lisäksi siinä on  erinäisiä tiedotteita sekä hoito- ja käyttösuunnitelmia kolmella  Suomessa puhuttavalla saamen kielellä: pohjois-, koltan- ja  inarinsaamen kielellä.

Saamen kieli sai virallisen kielen aseman vuonna 1992 saamelaisten  kielilain myötä. Tätä lakia uudistettiin vuonna 2004, jolloin lakiin  kirjattiin viranomaisen erityiseksi velvollisuudeksi, että saamen  kielten tulevaisuuden turvaamiseksi on tärkeää tehdä saamenkielisistä  palveluista luonnollinen, näkyvä ja kiinteä osa viranomaistoimintaa,  palveluita ja rekrytointia.

Saamelaiskäräjät toivoo palkinnon kannustavan Metsähallitusta  jatkamaan saamen kielen aseman edistämistä yhteiskunnassa ja  kannustamaan osaltaan myös muita viranomaisia parantamaan omia saamenkielisiä palveluitaan.

Saamelaiskäräjät näkee, että Metsähallitus on toiminut  esimerkillisesti saamelaiskulttuurin perinnetiedon säilymisen hyväksi  saamenkielisten paikannimien keräämis- ja julkaisutoiminnallaan.  Heidän julkaisemansa selvitys Itä-Inarin saamenkielisistä  paikannimistä on erityisen tärkeä koltan- ja inarinsaamen kielten 
kulttuurisen luontoon liittyvän tiedon säilymiselle.

Saamen kieliteko palkinto on taidepalkinto ja se luovutettiin  Saamelaiskäräjien järjestämässä kulttuuriseminaarissa joulukuun 3.  päivänä Levillä.

Metsähallituksen johdon puolesta palkinnonsaajan puheen pitänyt  viestintäjohtaja Juha Mäkinen piti palkintoa kannustuksena parempaan. - Saamelaisten ja Suomen valtion suhteessa on ollut ja on edelleen jännitteitä. Kritiikki valtiota ja Metsähallitusta kohtaan on monessa  suhteessa ollut ymmärrettävää. Siksi koimme, että meidän on tehtävä  tässä asiassa jotain, pyrkiä parempaankin mitä kielilait velvoittavat. Saamen kielen edistäminen on hyvin luonteva yhteistyön alue, ja  katsoimme Metsähallituksessa että päänavaajan rooli tässä  saamelaiskulttuurille tärkeässä asiassa sopii - ja jopa kuuluu - meille, Mäkinen toteaa ja heittää palloa julkisten ja muidenkin  organisaatioiden suuntaan.

- Saamen kielen edistämiseksi tarvitaan paljon työtä, mutta uskon,  että jo pienilläkin satsauksilla voi saamelaiskulttuurille olla iso  merkitys.

Lisätietoja:
- Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, Metsähallitus, 040 5709 307
- Saamelaiskäräjien kielineuvoston puheenjohtaja Erkki Lumisalmi, 0400 396 326
- Ensimmäinen saamen kieliteko -palkinto Metsähallitukselle -tiedote (www.samediggi.fi)
- Lehdistökuvapyynnöt: Luontokeskus Siida, siida@metsa.fi, 0205 64 7740

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.