Metsähallituksen Itä- ja Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelmien välitarkastus käynnistyy!

Luonnonvarasuunnitelmien välitarkastuksessa tarkastellaan suunnitelmien toteutumis-ta ja tapahtuneita maankäyttömuutoksia vuosien 2006 – 2009 aikana. Lisäksi kartoite-taan muutoksia toimintaympäristössä. Metsähallituksen Itä- ja Länsi-Lapin alueiden voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat on laadittu kaudelle 2006 – 2015.

Välitarkastuksessa ei tehdä isoja strategiavalintoja, vaan siinä noudatetaan varsinaises-sa luonnovarasuunnitelmassa valittuja linjauksia. Tarkistettavia asioita ovat maankäyttöpäätökset, hakkuiden ja muun toiminnan mitoitus sekä toimintaohjelman laatiminen loppukaudelle. Kuten alkuperäiset luonnonvarasuunnitelmat, myös välitarkastus laaditaan molemmille alueille samanaikaisesti ja työhön kutsutaan mukaan sidosryhmistä koostuva maakunnallinen yhteistyöryhmä. Lisäksi projektin kuluessa järjestetään alueittaisia tilaisuuksia, joissa kuullaan eri tahoja ja sidosryhmiä. Suurimmat maankäyttöpäätökset, joita luonnonvarasuunnitelman välitarkastuksessa käsitellään, ovat Kittilän, Sodankylän Savukosken ja Sallan paikallisissa neuvotteluissa saavutettu sopimus Metsä-Lapin järjestörajauksista ja Etelä-Suomen monimuotoisuusohjelman METSO:n aiheuttamat toimenpiteet Länsi-Lapissa. Lisäksi uudet maakunta- ja yleiskaavat aiheuttavat muutoksia myös valtionmaiden käyttöön. Uusina kasvavina maankäyttötarpeina ovat tuulivoimala-alueet, sekä mahdollisten kaivosten maankäyttötarpeet. Luonnonvarasuunnitelmat ohjaavat luonnonvarojen käyttöä valtion mailla. Välitarkastus valmistuu kevään 2010 aikana. Lisätietoja: Projektipäällikkö Jari Kantia, puh. 0205 64 7576, GSM 0400 322268

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit