Metsähallituksen Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelma loppusuoralla. Yhteistyöryhmä korostaa metsien monikäyttöä

Julkaistavissa: heti

Metsähallituksen Itä-Suomen yhteistyöryhmä painottaa kannanotossaan metsien luonnonarvoja ja virkistysmahdollisuuksia. Yhteistyöryhmän suosituksessa korostuvat metsänkäsittelyn ulkopuolelle tai varovaisesti käsiteltävät alueet, jotka ylläpitävät alkuperäistä metsälajistoa ja lisäävät virkistys- ja matkailumahdollisuuksia.

Rantametsille toivotaan laajempia vyöhykkeitä ja varovaista käsittelyä. Myös rantarakentamisessa tulisi ottaa korostetusti huomioon virkistyskäytön ja luonnonsuojelun edut.

Näiden tavoitteiden puitteissa metsien hakkuumäärää voidaan harkitusti kasvattaa nykytasosta. Tätä tukevat metsien rakenne ja metsien hyvällä hoidolla saavutetut tulokset. Työpaikkojen toivotaan säilyvän vähintään nykytasolla.

Metsähallituksen Itä-Suomen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmässä on mukana
viranomaisia ja järjestöjä sekä metsiin liittyvien elinkeinojen, virkistyskäytön ja luonnonsuojelun edustajia. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Teuvo Pohjolainen Joensuusta.

Syksyn aikana on kerätty palautetta myös internetissä sekä kuulemistilaisuuksissa seitsemällä paikkakunnalla. Metsähallituksen nykymenoon oltiin yleensä tyytyväisiä. Nettivastaajat korostivat enempi virkistyskäyttöä, matkailua ja luonnonsuojelua, paikalliset asukkaat olivat taas huolissaan metsätalouden toimintaedellytyksistä, työpaikoista ja metsästysmahdollisuuksien säilymisestä.

Tarkennettu suunnitelmaluonnos esitellään yhteistyöryhmälle vielä helmikuussa, minkä jälkeen se lähtee viralliselle lausuntokierrokselle. Luonnosta käydään myös esittelemässä keskeisille sidosryhmille. Metsähallitus vahvistaa suunnitelman huhtikuussa 2008.

Lisätietoja: Vararehtori, yhteistyöryhmän pj. Teuvo Pohjolainen puh. 050 538 0750
Projektipäällikkö Esko Maukonen, Metsähallitus puh. 0400 291 657

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.