Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kulttuuriperintöinventoinneissa löytyi paljon uusia kohteita

Menneenä kesänä inventoitiin kulttuuriperintöä useilla Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla. Inventointien tuloksena saatiin runsaasti uutta tietoa alueiden menneisyydestä. Maastotöissä löydettiin lähes 180 aiemmin tuntematonta esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöstä sekä muuta kulttuuriperintökohdetta. Suuri osa löydetyistä muinaisjäännöksistä on pyyntikuoppia.

Esihistoriallisen ja historiallisen ajan kohteita etsittiin Inarijärven retkeilyalueelta, Tuntsan erämaasta, Värriön luonnonpuistosta sekä Simojärven ja Soppanan Natura-alueilta Ranualta. Lisäksi suppeampia tarkastuksia tehtiin useilla pienemmillä kohteilla Lapissa.

Lemmenjoen kansallispuistosta löytyi laaja 34 pyyntikuopan järjestelmä soiden väliseltä hiekkasaarekkeelta. Mielenkiintoisia ovat myös vähän inventoidulta Kilpisjärven alueelta löydetyt kolme kivikautista tai varhaismetallikautista asuinpaikkaa. Myös eteläisen Inarijärven rantojen ja saarien tarkastuksessa löydettiin useita aiemmin tuntemattomia esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikkoja. Samalla kartoitettiin myös alueella olevia toisen maailmansodan aikaisia vankileirejä. Eteläisemmässä Lapissa sijaitsevien Simojärven ja Soppanankin menneisyys osoittautui monipuoliseksi. Kivikautiset asuinpaikat, pyyntikuopat, useat hautuumaasaaret sekä suoniittytalouden ja savottakulttuurin jäänteet kertovat alueen rikkaasta historiasta.

Monilla Lapin alueilla tiedot kulttuuriperinnöstä ovat vielä puutteellisia. Arkeologit ja historioitsijat eivät ole ehtineet kaikkialle, joten tutkimattomia alueita riittää. Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden inventointien tarkoituksena on täydentää tietoa sekä keskeisten retkeily- ja matkailualueiden että kaukaisempien kairojen kulttuuriperinnöstä. Tietoa kerätään kulttuuriperinnön suojelua varten, sitä käytetään opastuksessa, alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa sekä ennallistamisen taustatiedoksi. Kulttuuriperinnön inventointityötä jatketaan myös tulevina vuosina.

Lisätietoja aiheesta antaa kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen, p. 040 5081673, pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia