Metsähallituksen metsästyslupien myynti vuonna 2008

Metsähallituksen pienriistaluvat (1-7 vrk) myydään vain puhelin- ja internetmyyntinä lupien myynnin aloituspäivinä. Asiakaspalvelupisteissä lupia ei tällöin myydä. Päätös koskee 3.6.-9.6.2008 sekä 26.8.-1.9.2008 välisiä aikoja.

Ratkaisun taustalla on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Metsästyslupia myyvät asiakaspalvelupisteet sijaitsevat Pohjois-Suomessa, ja näin ollen Etelä-Suomen metsästysasiakkaat ovat joutuneet huonompaan asemaan. Toisaalta lupien myynti on aiemmin edennyt aloituspäivinä niin nopeasti, että avoinna olevissa asiakaspalvelupisteissä käyville asiakkaille, jotka ovat olleet jonon loppupäässä, ei lupia ole välttämättä riittänyt.

Metsästyslupien myynnin aloitusviikoilla kysyntä on kovaa suosituimmille metsästysalueille. Kaikille halukkaille lupia ei tule riittämään, sillä lupamäärät on suunniteltu ja kiintiöity ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden mukaan ja luville on päiväkohtaiset kappalemääräkiintiöt. Kovan kysynnän takia tulee myynnin olla tasapuolista kaikille. Pyrimme palvelemaan sekä puhelin- että verkkokaupan asiakkaitamme entistä tehokkaammin.

Puhelinmyynti alkaa aloituspäivinä klo 8.00 ja internetmyynti klo 10.00.
Myynnin puhelinnumero 0203 44122 tai www.villipohjola.fi /nettikauppa.


Metsästysaluekohtaisesti myynti käynnistyy seuraavasti:
Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen läänit sekä Oulun lääni lukuun ottamatta Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski,Suomussalmi, Kuhmo
- Kesämyynti alkaa 3.6. ja syysmyynti 26.8.

Posio, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä
- Kesämyynti alkaa 4.6. ja syysmyynti 27.8.

Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Suomussalmi, Kuhmo
- Kesämyynti alkaa 5.6. ja syysmyynti 28.8.

Lapin lääni lukuun ottamatta, Enontekiö, Inari, Utsjoki *)
- Kesämyynti alkaa 6.6.*) ja syysmyynti 29.8.

Enontekiö, Inari, Utsjoki (riekkoluvat) *)
- Kesämyynti alkaa 9.6.*) ja syysmyynti 1.9.

*) HUOM! Inarin lupa-alueelle ei ennakkotiedoista poiketen myydä lainkaan riekkolupia eikä Muonion alueelle maksukauden 1 pienriistalupia kesämyynnissä. Näiden alueiden syysmyynnistä tiedotetaan myöhemmin Villin Pohjolan internet-sivuilla www.villipohjola.fi, kun mahdolliset pienriistan metsästykseen kohdistuvat rajoitukset ja riistakantojen arviot ovat tiedossa.

Muutoksia metsästys- ja kalastuslupien varausehdoissa

Metsästys- ja kalastuslupien varaus- ja peruuttamisehdot ovat muuttuneet. Kun lupakirje saapuu asiakkaalle, metsästys- ja kalastuslupalasku kannattaa heti tarkistaa, sillä huomautukset luvasta pyydetään tekemään seitsemän päivän aikana laskun saapumisesta. Maksamaton lupa voidaan peruuttaa ja muuttaa ennen eräpäivää, mutta ei enää eräpäivän jälkeen. Ennen eräpäivää tehdystä muutoksesta peritään 13 euron kulu. Jos lupa on maksettu, sitä ei voi peruuttaa, muuttaa eikä siirtää toisen henkilön nimelle ilman erityistä syytä. Lisätietoa varausehdoista löytyy osoitteesta: www.villipohjola.fi/metsastys -> hyvä tietää -> Metsähallituksen lupien peruutusehdot.

Erämiesten saalispalaute turvaa riistakantojen kestävää käyttöä

Metsähallitus kerää metsästäjiltä arvokasta saalistietoa verkkosivuillaan toimivan saalispalautejärjestelmän avulla. Tietoja hyödynnetään metsästyksen suunnittelussa. Päätavoitteena on riistakantojen kestävän käytön turvaaminen.

Verkossa täytettävän ilmoituslomakkeen tekeminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Suoraan erämiehiltä saadut saalistiedot ovat Metsähallitukselle hyvin arvokkaita. Hyvinvoivat riistakannat palkitsevat myös metsästäjät paremman saaliin muodossa. Tietojen avulla metsästyslupien myyntiä mitoitetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle tasolle.
Saalispalautteen voi antaa osoitteessa www.metsa.fi/saalispalautteet

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit