Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas: Metsästysmatkailun kehittäminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön

- Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupakäytännöt tukevat matkailuyrittäjyyttä niin paljon kuin nykyinen lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden, Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas sanoo. Yrittäjäjärjestöjen torstaina Rovaniemellä järjestämässä luontomatkailuseminaarissa puhuneen Kankaan mukaan kehittämismahdollisuuksia on olemassa. Se edellyttää lainsäädännön muutoksia.

Metsästys on kasvava, yli 300 000 suomalaisen harrastus. Metsästys tukee matkailua nykyäänkin, joskin etenkin vuonna 2005 voimaan astunut laki Metsähallituksesta asettaa muut näkökohdat etusijalle valtion mailla metsästettäessä. Esimerkiksi kuntalaisten vapaa metsästysoikeus Pohjois-Suomessa, muuta metsästysmahdollisuutta vailla olevien metsästäjien oikeudet sekä kansalaisten tasa-arvoisuus korostuvat.

Metsähallitus on saanut paljon kritiikkiä nykyisestä lupakäytännöstä, etenkin metsäkanalintujen metsästyksen osalta. Nykykäytäntö on kuitenkin suora seuraus metsähallituslakia varten tehdystä eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjauksesta. Metsähallitus osallistuu mielellään lainsäädännön kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen yhdessä lainsäätäjien ja alan toimijoiden kanssa.

Ylijohtaja Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriöstä tähdentää, että lupakäytäntö on tehty niin joustavaksi kuin voimassa olevan lain mukaan on mahdollista.

- Uusi lupakäytäntö ei ole kovin paljon näkynyt metsästäjäkunnan käyttämien matkailupalvelujen kokonaismäärässä, Metsähallituksen erätalouspäällikkö Olavi Joensuu muistutti.

Vuosina 2001-2002, jolloin yrittäjät myivät lähes puolet Metsähallituksen maille myönnetyistä luvista, 55 % kaikista luvan ostaneista käytti maksullisia matkailupalveluja. Vuosina 2005-2006 yrittäjämyynnin loppumisen jälkeen luku oli vain hieman pienempi eli 51 %. Yrittäjäkohtaiset erot voivat kuitenkin olla merkittäviä.

Joensuu muistutti riistakantojen kestävän käytön olevan kaiken metsästykseen liittyvän päätöksenteon kulmakivi. Huonoina lintuvuosina, kuten nyt, lupien myyntiä tulee rajoittaa ja se näkyy myös metsästäjien käyttämien matkailupalvelujen määrässä.

Metsähallituksen edustajat ja Lähteenoja tähdensivät myös metsästysmatkailun kehittämisen tärkeyttä. Aiheesta saadaan uutta tietoa ensi vuonna, jolloin valmistuu Ruralia-instituutin selvitys metsästyksen ja siihen perustuvan matkailun toimintamalleista. Lähteenojan mukaan asia tulee esille myös metsästyslain kokonaisuudistuksessa muutaman vuoden kuluttua.

Olavi Joensuu kehotti matkailuyrittäjiä muistamaan muutkin kuin kanalintujahtien suomat mahdollisuudet. Esimerkiksi vesilintujen, pienpetojen ja jäniksen metsästykseen liittyviä mahdollisuuksia ei ole juurikaan hyödynnetty.

Seminaarissa käsiteltiin myös yrittäjien toimintaa luonnonsuojelualueilla. Kankaan mukaan Metsähallituksen monet mahdollisuudet tarjoavat matkailuelinkeinolle mainioita kumppanuuksia.
- Metsähallituksen hoitamat suojelualueet opastus- ja virkistyspalveluineen ovat kasvavalle luontomatkailulle merkittävä tuki. Budjettivarojen vähentäminen olisi kasvavien matkailumahdollisuuksien valossa varsin huolestuttavaa. Rahoituksen tulisi pikemminkin kohota, jotta jatkuvasti kasvavat kävijämäärät kyetään jatkossakin palvelemaan ja hallitsemaan”, hän lähetti terveisiä eduskunnalle.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit