Metsähallituksen selvitys: Kansallispuisto on hyvä vaihtoehto Sipoonkorpeen

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä Metsähallitus katsoo, että Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Mereltä mantereelle ulottuva Sipoonkorpi muodostaisi tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon. Kansallispuiston asema tarjoaisi myös hyvät mahdollisuudet kehittää jo nyt suositun alueen retkeilypalveluita. Metsähallitus luovutti Sipoonkorpea koskevan selvityksensä tänään torstaina 18.2.2010 ympäristöministeriölle.

Selvityksessä Metsähallitus on tarkastellut neljää vaihtoehtoa alueen luontoarvojen suojeluun ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Ykkösvaihtoehtona Metsähallitus esittää kansallispuiston perustamista valtion ja kuntien nykyisistä suojelualueista merelle saakka. Mikäli kansallispuisto päätettäisiin perustaa, Metsähallitus esittää, että alkuvaiheessa kansallispuisto muodostuisi valtion alueista, joita on noin 1 800 hehtaaria. Tätä seuraisivat neuvottelut Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa keskeisten maakuntakaavassa esitettyjen suojelu-, ulkoilu- ja ympäristö- sekä virkistysalueiden liittämisestä kansallispuistoon niin, että alueet jäisivät kuntien tai yhdistyksen omistukseen. Yksityismaiden mahdollisia tulevia suojelutoimia toteutetaan ainoastaan maanomistajien aloitteesta tai vapaaehtoisuuteen pohjautuvilla menettelyillä. Sipoonkorven luontoarvot ovat monipuoliset ja merkittävät: alueella on matalia merenlahtia, rannikon reheviä lehtoja, kallioluontoa, hoidettuja perinneympäristöjä ja savikkoalueen virtavesiä. Sipoonkorven lajistosta on tavattu noin 150 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia. ”Sipoonkorven luontoarvoja on tärkeä suojella. Siihen on useita tapoja, mutta tehty selvitys osoittaa, että Sipoonkorpi täydentäisi hyvin koko Suomen kansallispuistoverkostoa: meillä ei ole yhtään kansallispuistoa, joka ulottuisi mereltä syvälle sisämaahan. Sekä lähivirkistyksen että matkailun kannalta olisi perusteita saada suositun Nuuksion lisäksi toinenkin kansallispuisto pääkaupunkiseudun kupeeseen”, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksesta sanoi tiedotustilaisuudessa tänään 18.2. Kävijöitä enemmän kuin monessa kansallispuistossa Sipoonkorven metsäalueella on kävijöitä vuosittain noin 40 000, joka on Suomen 35 kansallispuistoon verrattuna 11. suurin kävijämäärä. Vuonna 2009 tehdyn kävijätutkimuksen mukaan 73 prosenttia kävijöistä kannattaa kansallispuiston perustamista ja 5 prosenttia vastustaa. ”Kansallispuistoasema antaa parhaat mahdollisuudet kehittää alueen retkeilypalveluita, joihin on joka tapauksessa panostettava Sipoonkorven suuren suosion takia. Lisäksi se antaa matkailuelinkeinolle tukevan selkänojan luoda alueelle matkailu- ja ohjelmapalveluita”, puistonjohtaja Tiina Niikkonen Metsähallituksesta totesi tiedotustilaisuudessa. Metsähallitus ehdottaa myös, että alueen kaupungit ja kunnat osallistuisivat kansallispuiston virkistyspalvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen, koska Sipoonkorpi on merkittävä lähivirkistyskohde alueen asukkaille. Asia etenee ympäristöministeriöstä valtioneuvostoon Ennen selvityksen jättämistä ympäristöministeriölle Metsähallitus on esitellyt sitä alueen kunnille ja yksityisille maanomistajille. Tänään selvityksen luovutuspäivänä Metsähallitus pitää myös yleisötilaisuuden alueen asukkaille (ks. tiedot alla). Selvityksen saamisen jälkeen ympäristöministeriö hankkii tarvittavat lausunnot Metsähallituksen esityksestä ja ratkaisee sen jälkeen Sipoonkorven suojelutavan. Lopullinen päätös mahdollisen kansallispuiston perustamisesta menee valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Metsähallitus tekee alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa määritellään esimerkiksi alueen luonnonhoidon ja virkistyskäytön tavoitteet sekä käytön edellyttämät palvelut ja rakenteet. Suunnitelma tehdään, vaikka alueelle ei tulisi kansallispuistoa, mutta kansallispuistolle tehtävä suunnitelma on laajempi. Sen tekoon myös osallistetaan paikallisia ja muita sidosryhmiä enemmän. Faktaa Sipoonkorvesta: Maanomistus: - Valtio: noin 1872 hehtaaria - Helsingin kaupunki: 725 hehtaaria (Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettuja suojelu-, ulkoilu- ja ympäristö- tai virkistyskäyttöalueita) - Vantaa: 65 hehtaaria - Uudenmaan virkistysalueyhdistys: 39 hehtaaria - Sipoonkorven alueella on valtion luonnonsuojelualue, yksityisiä luonnonsuojelualueita ja kolme EU:n Natura 2000-verkoston aluetta. Sipoonkorven muut alueet ovat yksityisomistuksessa. Yleisötilaisuus Metsähallitus järjestää yleisötilaisuuden Sipoonkorven alueen tulevaisuudesta tänään torstaina 18.2. 2010 klo 18.00 – 20.00 Sakarimäen koululla, Knutersintie 924, 00890 Helsinki. Tilaisuudessa esitetään ote tulevasta Sipoonkorpi-elokuvasta ja keskustellaan alueen luontoarvoista ja kansallispuiston perustamisselvityksestä. Tilaisuus on avoin kaikille. Tilaisuudessa puhuvat Metsähallituksesta puistonjohtaja Tiina Niikkonen ja suojelubiologi Antti Below. Lisätietoa: Metsähallitus, luontopalvelut: puistonjohtaja Tiina Niikkonen, puh. 040 821 2365; tiedottaja Outi Ala-Härkönen, puh. 040 517 3693 - www.metsa.fi/sipoonkorpi: verkkosivuilla selvitys ja tiivistelmä selvityksestä suomeksi ja ruotsiksi - kuva ja karttapyynnöt: Tiina Grahn, Metsähallitus, puh. 040 760 9793

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.