Metsähallituksen ympäristöpalkinto Kuhmon maisemahakkuiden suunnittelijalle

TIEDOTE, julkaisuvapaa 20.6. klo 14.00

Metsähallituksen tämänvuotinen ympäristöpalkinto on myönnetty Kuhmon metsätiimin suunnittelumetsuri Jouko Vilmille. Palkinnon myöntämisen perustana on Vilmin suunnittelemat erityishakkuut Kuhmon Ontojärven saariin. Maisemallisten syiden vuoksi hanke herätti paljon kiinnostusta suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ja palaute hakkuista on ollut hyvin myönteistä.

”Jouko Vilmi suunnitteli nämä erityishakkuut ammattitaitoisesti ja erinomaista visuaalista näkemystä osoittaen”, palkinnon tänään Kuhmossa jakanut Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas kertoi. ”Saaret ovat hakkuiden jälkeen maisemallisesti ja virkistysarvoiltaan erittäin hyvässä kunnossa.”

Ontojärvellä hakattiin neljässä saaressa talvella 2006. Kangas kertoi Metsähallituksen hallituksen vierailleen kohteella viime kesänä ja antaneen kohteen käsittelystä täydet pisteet. ”Hanke on malliesimerkki ekotehokkuudesta eli siitä, miten erityiskohteissakin voidaan harjoittaa metsätaloutta ympäristöarvojen kärsimättä.”

Pääjohtaja Kangas jakoi kiitosta myös koko Kuhmon metsätalouden henkilöstölle hakkuiden ja korjuun toteutuksesta. ”Kun uskoo asiaansa, suunnittelee ja valmistelee hankkeen huolella sekä viestii siitä riittävän avoimesti niin lopputuloskin on hyvä.”

Metsähallitus jakaa säännöllisesti ympäristöpalkinnon henkilölle tai ryhmälle jonka toiminnan katsotaan erityisesti edistäneen Metsähallituksen luonnonvarojen kestävää käyttöä, hoitoa ja suojelua tai parantaneen ympäristönsuojelun tasoa. Edellisinä vuosina ympäristöpalkinto on myönnetty metsätalouden suunnittelua helpottaneen maastolaitteen kehittäjille, vesiensuojelun ja luonnonhoidon parantuneesta seurannasta sekä pienvesien ennallistamishankkeesta Pohjois-Pohjanmaalla.


Lisätietoja:
Metsätalouden ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, Metsähallitus, p. 0205 64 4442
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, Metsähallitus, gsm 040 570 9307

LIITE: Hakkuun suunnittelusta tehty tiedote 31.1.2006

KUVA: Suunnittelumetsuri Jouko Vilmi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit