Metsähallitus aloittaa metsien ja soiden ennallistamisen Tammisaaren kansallispuistossa

Metsähallituksen luontopalvelut aloittaa metsien ja soiden ennallistamisen Tammisaaren kansallispuistossa viikolla 46. Metsiä ennallistetaan tänä syksynä 40 hehtaaria ja soita 27 hehtaaria. Ennallistamistyöt keskittyvät kansallispuiston suurimmalle saarelle Älgölle.

Älgöllä ennallistetaan aiemmin metsätalouskäytössä olleita metsiä ja ojitettuja soita, jotka eivät ole nykyisellään luonnontilaisia. Ennallistamisessa käynnistetään ja nopeutetaan metsien ja soiden luonnontilaistumiseen johtavia kehityskulkuja. Ennallistetut alueet ovat tärkeitä luonnontilaisten metsien ja soiden eläin- ja kasvilajeille, joiden elinympäristöjä on säilynyt hyvin vähän Etelä-Suomessa. Metsiä ennallistetaan lisäämällä lahopuun määrää havupuita vaurioittamalla ja monipuolistamalla tasaikäisten metsien rakennetta pienaukotuksin. Ennallistamistoimien seurauksena kuolee puita, jotka ovat lahoamisensa eri vaiheissa tärkeitä monille luonnontilaisten metsien hyönteis-, sieni- ja sammallajeille. Pienaukkoihin syntyy vähitellen nuoria puiden taimia, jotka monipuolistavat metsän puulaji- ja ikärakennetta. Soita ennallistetaan täyttämällä ojitettujen soiden ojat. Näin soille kertyvä vesi ei virtaa niiltä pois vaan imeytyy suoturpeeseen. Soiden vettymisen myötä suoalueiden puustosta kuolee osa, mutta samalla soille palaavat niille kuuluvat suosammalet, -kasvit ja -hyönteiset. Kävijät voivat liikkua Älgöllä normaaliin tapaan lukuun ottamatta käynnissä olevien ennallistamistöiden lähiympäristöä. Ennallistaminen perustuu Tammisaaren kansallispuiston toimenpidesuunnitelmaan, jonka on hyväksynyt Uudenmaan ympäristökeskus. Suunnitelma noudattaa Tammisaaren saariston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia linjauksia. Lisätietoja: Suunnittelija Esko Tainio Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, Etelärannikon luontotiimi esko.tainio@metsa.fi puh. 040-5381637

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa