Metsähallitus ei myy Inariin riekkolupia tulevalle metsästyskaudelle

Meneillään olevan lupamyynnin aikana ei kanalintulupia tulla myymään lainkaan Inarin lupa-alueille. Enontekiön ja Utsjoen lupa-alueille ei aiemmin määritetyn lupamäärän lisäksi ole tulossa lisäkiintiötä. Enontekiölle ja Utsjoelle myytävien lupien määrä on noin puolet siitä mitä edellisenä vuotena on myyty. Päätös perustuu tehtyjen kanalintulaskentojen tuloksiin.

Laskentatulosten ja havaintojen perusteella kaikkien kanalintujen pesintä näyttää epäonnistuneen pahoin Ylä-Lapissa. Kevättalven myyrä-/sopulikantojen romahduksesta johtuen kanalintupoikueisiin on kohdistunut aiempaa rajumpi saalistuspaine. Myös sää on ilmeisesti heikentänyt poikastuotantoa.

Metsähallitus on tehnyt riekkokannan arvioon perustuen seuraavanlaisen ratkaisun syksyn 2008 pienriistalupien myynnistä metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi Ylä-Lapissa:

Inarin lupa-alueille (1605-1612) ei huonosta riekkotilanteesta johtuen myydä riekkolupia lainkaan.

Enontekiön (1613-1616) ja Utsjoen (1601-1604) lupa-alueille ei 1.9. alkavaan lupamyynnin toiseen vaiheeseen ole lisälupia tulossa lainkaan. Koko kauden lupamäärä on noin 50 % edelliskaudesta.

Talvikaudelle 1.1.- 31.3. ei toistaiseksi myydä lupia lainkaan Ylä-Lapin alueille. Loppukauden lupamyynti harkitaan erikseen 31.12.2008 mennessä kun syksyn metsästyksen tuloksista on saatu tietoja.

Syksyn vapaita lupapäiviä Enontekiölle ja Utsjoelle voi kätevästi etsiä Villi Pohjolan nettikaupasta.

Metsähallitus on vähentänyt pienriistalupien myyntiä merkittävästi tänä syksynä useilla alueilla koko maassa. Lupamäärien rajoittaminen perustuu heikkoihin metsäkanalintukantoihin. Metsähallituksen kaksiosainen lupamyynti mahdollistaa riistatilanteen huomioimisen metsästyslupien määrässä. Osa luvista myydään kesällä, ja syksyllä myytävä lupamäärä suhteutetaan ajankohtaiseen ja alueelliseen tietoon Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistalaskentojen tuloksista.

Metsähallitus korostaa kaikille valtion mailla metsästäville erityistä harkintaa riistalaukauksiin ja metsästyksen lähtökohdaksi tyytymisen selkeästi keskimääräistä pienempään kanalintusaaliiseen tänä vuonna. Yksittäiset kanalinnut tulisi säästää metsästyksessä kokonaan. Metsähallitus suosittelee eränkäynnin harrastajia panostamaan voimavaransa pienpetopyyntiin.

Lisätietoja: eräsuunnittelija, Jarmo Katajamaa, puh. 0205 64 7709 / 040-5931935

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.